Funkce

Funkce lešení

Lešení je konstrukce, která má zajistit funkci bezpečného provádění stavebních, montážních nebo jiných prací ve výškách k tomu požadovaných.

Na konstrukce lešení se musí používat materiály, které jsou určeny a vyhovují nárokům fyzikálně mechanických vlastností. Nejběžnější použité materiály jsou ocel, slitiny hliníku a také dřevo. Důležité, pro rozhodování o volbě druhu lešení a materiálů, ze  kterého je lešení vyrobeno jsou:

 • Mechanické vlastnosti,

 • Způsob a druh namáhání,

 • Vlastní hmotnost lešení,

 • Schopnost odolávat vnějším vlivům prostředí.

Materiály použité pro výrobu lešení musí splňovat požadavky norem, pokud jsou v nich uvedeny.

Použité materiály musí být dostatečně pevné, trvanlivé nesmějí vykazovat žádné vady materiálu.

Na konstrukci a stavbu lešení se smí používat jen ty dílce a spojovací součásti, které, byly stanoveny a schváleny výrobcem.

Lešení se musí ošetřovat a chránit před působením povětrnostních vlivů pokud je na skladě, tak aby nedocházelo k poškození jeho fyzikálních vlastností.

Skladuje se v krytých a větratelných prostorách.

Po určitém čase se provádí kontrola funkčnosti jednotlivých dílů se záznamem o výsledcích kontroly.

Obr. 1: Fasádní lešení

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky:

 • Obr. 1: Fasádní lešení. Fasádní lešení. RUKOR [online]. copyright 2006 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.rukor.cz/img_ut/reference_v3.JPG

 

Kontrolní otázka
 • Jakou funkci nám plní lešení?
 • Co musí splňovat materiály používané k výrobě lešení?
 • Jakým způsobem se musí o lešení pečovat?