Dřevěná lešení

Dřevěná lešení

Dnes se již používají v omezené míře pro jejich materiálovou nestálost, pracnost při stavbě a mnoha možných vad podlahových prvků.

Dřevo ve srovnání s kovy vykazuje relativně vysokou variabilitu fyzikálně-mechanických parametrů (proměnná objemová hmotnost, dislokace vad, směr vláken, hustota letokruhů, teplota, vlhkost) a je velmi náročné na vizuální kontrolu při výběru jednotlivých prvků. Při montáži se musí dbát, aby dřevěné prvky namáhané v konstrukci lešení na ohyb, byly do konstrukce vloženy v takové poloze, aby v tažené oblasti prvku bylo co nejméně dovolených vad dřeva (suků, trhlin, apod.).

Dřevo se s výhodou používá na konstrukce lešeňových podlah (s ohledem na jeho protiskluzné vlastnosti a dobrou manipulovatelnost) a na konstrukce jednoduchých lehkých lešení (např. kozových).

Na dřevěné konstrukční lešení lze použít dřeva jehličnatých i listnatých dřevin vhodných mechanických a fyzikálních vlastností podle příslušných technických norem, tříděné podle požadavků ČSN 49 1531-1.

Používají se jako:

 • kozové lešení dřevěné kozy v kombinaci s fošnami o tl.50 mm. Ty vytvářely podlahu. Osová vzdálenost koz byla max. 3 m. Další varianta byla s podélníky, příčníky a podlahou z prken.

obrazek

Obr. 1: Dřevěná lešeňová koza

 

Obr. 2: Stavební fošny

 • sloupkové lešení se provádělo jako jednořadové s jednou podporou, jednořadové s dvěma podporami, s podélným ztužením při výšce do 120 cm, s podélným ztužením při výšce do 250 cm a prostorové
Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Dřevěná lešeňová koza. Dřevěná koza. HYPERMEDIA [online]. Copyright © 2003-2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://nastroje-naradi.hyperinzerce.cz/leseni-shozy/d%F8ev%ECn%E1+koza+pro+kamen%EDky+dubov%E1/
 • Obr. 2: Stavební fošny. Stavební fošny. Marušík [online]. Copyright © 2013 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.marusik.cz/p/stavebni-fosna-50-x-180-x-4000-mm-neopracovane-rezivo
Víte, že ...

Dřevěná lešení se dnes  používají v omezené míře pro jejich materiálovou nestálost, pracnost při stavbě a mnoha možných vad podlahových prvků.

Kontrolní otázka
 • K čemu se používá dřevo v konstrukčních systémech lešení?
 • Vysvětli pojem stavební fošna?
 • Popiš jaké  jednoduché dřevěné lešení se používá?