Nové otvory, úpravy otvorů

Nové otvory, úpravy otvorů

Zřizování nových otvorů dodatečně, nebo rozšiřování stávajících otvorů spadá do kategorie bouracích prací, které jsou velice náročné na dodržování bezpečnosti práce a technologických postupů pro tyto práce předem určených odborníkem. Určuje statik ve spolupráci s projektantem, případně investorem stavby.

Zřizování otvorů s rovným nadpražím

Provádění těchto otvorů dělíme na provádění:

 • V nenosné zdi,
 • V nosné zdi.

V nenosné zdi postupujeme při prováděných pracích zřizování otvoru následovně:

 • Nakreslíme otvor a překlady na zdivo,

Obr. 1: Uloženi pro překlad

 • Vybouráme nejdříve otvory pod místem konců překladů,
 • Lože pod překlady a ostění musí být kompaktní z kvalitního materiálu,
 • Vybouráme otvor pro překlady, nosníky z jedné strany stěny nebo do poloviny tloušťky zdiva,
 • Osadíme nosníky, zazdíme a řádně uklínujeme zdivo nad nosníky a vyplníme otvory nastavenou maltou,
 • Opakujeme celou operaci a postup při osazování nosníků z druhé strany zdiva,
 • Po důkladném zatvrdnutí malty se provede vybourání, plánovaného nakresleného otvoru a upraví se ostění.

V nosné zdi postupujeme při prováděných pracích zřizování otvoru následovně:

 • Je nutné zjistit kvalitu bouraného zdiva a dle toho zajistit zdivo nad otvorem podpěrami a vzpěrami včetně řádného zavětrování,
 • Nad otvorem se vysekají napříč otvory pro příčné provlečení dřevěných nebo ocelových nosníků, které pomocí sloupků a zavětrování zajistíme a vyklínujeme k horní ploše otvoru.

Obr. 2: Podepřeni stropu

 • Sloupy ukládáme na fošny nebo zesílené pražce kvůli roznesení zátěže na větší plochu,

Obr. 3: Osazení nosného překladu

Obr. 4: Vybourání a uklínování zdiva

Obr. 5: Omítky ostění otvoru

 • Při bourání rozměrnějších otvorů ve vícepodlažních objektech provádíme podepření ve všech podlažích.

Zřizování zaklenutých otvorů

Jedná se o velice pracný způsob provádění.  Rozlišuje se postup prací dle šíře  u otvoru:

 • Šíře do jednoho metru,
 • Šíře nad jeden metr.

Zaklenuté otvory do šíře jednoho metru bouráme po podchycení zdiva nad plánovaným otvorem najednou, pro celý klenbový pás. Po vybourání otvoru provedeme:

 • Sekání a zarovnání plochy pro ložnou část klenbové patky,
 • Tvar obloukové klenby z vápenné malty nebo z dřevěné konstrukce,
 • Vyzdíme klenbový pás z kvalitních cihel ze stran do středu,
 • Ukončíme a řádně uklínujeme klenákem včetně zdiva nad otvorem,
 • Nakonec odbouráme zdivo otvoru a vyspravíme ostění otvoru.

Obr. 6: Obloukový otvor do jednoho metru

Zaklenuté otvory šíře nad jeden metr postupujeme tak, že:

 • Vybouráme otvor pro patku na jedné straně a ihned zazdíme,
 • Totéž provedeme na druhé straně otvoru,
 • Pokračujeme další částí na obou stranách a řádně uklínujeme a zazdíme,
 • Nakonec vybouráme otvor uprostřed oblouku, provedeme klenák na vodorovné zdivo a řádně opět uklínujeme,
 • Po dokonalém zatvrdnutí malty vybouráme otvor pod klenbou a zapravíme ostění.

Obr. 7: Obloukový otvor nad jeden metr

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles, Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Přestavby budov učebnice pro odborná učiliště obor vzdělávání Zednické práce. Praha: PARTA,s.r.o., 2006. ISBN 80-7320-018-X.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Uloženi pro překlad. Zřizování otvorů s rovným nadpražím. Ferdiš- práce všeho druhu [online]. 2001 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ferdis-pracevsehodruhu.cz/loznice.html
 • Obr. 2: Podepřeni stropu. Zřizování otvorů s rovným nadpražím. Ferdiš- práce všeho druhu [online]. 2001 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ferdis-pracevsehodruhu.cz/loznice.html
 • Obr. 3: Osazení nosného překladu. Zřizování otvorů s rovným nadpražím. Ferdiš- práce všeho druhu [online]. 2001 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ferdis-pracevsehodruhu.cz/loznice.html
 • Obr. 4: Vybourání a uklínování zdiva. Zřizování otvorů s rovným nadpražím. Ferdiš- práce všeho druhu [online]. 2001 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ferdis-pracevsehodruhu.cz/loznice.html
 • Obr. 5: Omítky ostění otvoru.Zřizování otvorů s rovným nadpražím. Ferdiš- práce všeho druhu [online]. 2001 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ferdis-pracevsehodruhu.cz/loznice.html
 • Obr. 6: Obloukový otvor do jednoho metru. Přestavby budov učebnice pro odborná učiliště obor vzdělávání Zednické práce. Praha: PARTA,s.r.o., 2006. ISBN 80-7320-018-X.
 • Obr. 7: Obloukový otvor nad jeden metr. Přestavby budov učebnice pro odborná učiliště obor vzdělávání Zednické práce. Praha: PARTA,s.r.o., 2006. ISBN 80-7320-018-X.
Kontrolní otázka
 • V jakých zdech provádíme zřizování nových otvorů ?
 • Podle čeho dělíme pracovní postup při zřizování ovoru zaklenutýh ?