Bourací práce

Bourací práce

Bourací práce budov se provádí zpravidla až po pečlivém zvážení z hlediska nevratné hodnoty objektu a nutnosti přistoupit k případné demolici.

Tyto práce jsou velice náročné a nebezpečné. Pro tento druh prací je vždy provedena patřičná dokumentace se všemi vyjádřeními a pracovními postupy při prováděných pracích včetně přítomnosti odborníka z hlediska dozoru a průběhu prací na stavbě.

Před zahájením bouracích prací budov se musí zajistit odpojení objektu od všech inženýrských sítí. Provádějící firma musí dbát na to, aby se tato zařízení nepoškodily a mohly se případně nové objekty opět na tyto sítě napojit.

Objekty bouráme:

 • Strojním a ručním postupným rozebíráním,
 • Sthávánín u samostatně stojících objektů,
 • Rozbíjením za použití ěžké speciální bourací techniky,
 • Odstřelem za použití výbušnin.

Bourání rozebíráním

Bourání postupným rozebíráním se provádí, pokud se jedná o menší objekty, nebo není možné využít bourací strojní techniku.

Při bourání ručním se postupuje vždy od shora dolů a průběžně se nabouraný materiál odstraňuje ze stavby. Po uvolněných svislých konstrukcích se nesmí pracovníci pohybovat. Rozebírá se nejdříve konstrukce střechy, komínů, stropy, stěny a tak se práce opakují po jednotlivých podlažích. Nabouraný materiál se dopravuje uzavřenými shozy.

Obr. 1: Shozy sutě

Obr. 2: Kontejnery na suť

Pro bourací a rozebírací práce se používá ruční a elektrické nářadí jako páčidla, sbíječky, úhlové brusky, nůžky na armaturu atd.

Obr. 3: Hydraulické pikovací kladivo

Obr. 4: Hydraulický agregát

Obr. 5: Hydraulické vrtací kladivo

Obr. 6: Pneumatická kladiva

Obr. 7: Motorová bourací kladiva

 

Obr. 8: Ruční bourací kladiva

Při strojním bourání se používá technika, která značně usnadní, ulehčí a mnohdy i urychlí průběh bouracích prací.

Používají se ruční stroje jako:

 • Elektrické bourací kladivo,
 • Hydraulické sbíjecí kladivo,
 • Elektrické vrtací kladivo,
 • Hydraulické bourací kleště,
 • Motorové bourací ruční nářadí.

Svislé konstrukce se bourají dělením na pomyslné části, bloky které se manipulují ze stavby a jednotlivých výškových úrovní na prostor určený k pozdějšímu odvozu. Používá se různá speciální technika uchycení klešťového charakteru, nebo lanových systémů na jeřábech.

Vodorovné konstrukce jako:

Stropy dřevěné:

 • Bouráme tak, že napřed zajistíme podepřením stropní konstrukci,
 • Odkryjeme nášlapnou a podhledovou vrstvu stropu včetně záklopu,
 • Trámy uvolníme v místě uložení a spouštíme je směrem dolů na podlahu podlaží, nebo až do přízemí v případě vícepodlažní budovy.

Železobetonové:

 • Bouráme tak, abychom neporušily nosné části konstrukce,
 • Používáme ruční pneumatickou sbíjecí techniku,
 • Výztuž prvků dělíme stříhacími nůžkami, nebo rozbrušovacím nářadím,
 • Nabouraný materiál průběžně odklízíme, shozy, dopravníky, výtah, dále kontejner a jeřáb.

Klenby:

 • Prostor pod klenbou se musí zajistit zaskružením a poté se bourá klenba po částech,
 • Začíná se bourat od uzávěru klenby v prostoru klenáků,
 • Klenby rozebíráme postupně směrem k patkám.

Bourání s mechanizací

Bourání stržením

Používá se nejlépe u samostatně stojících objektů, poněvadž bourané a oddělené části objektu padají vně do okolního prostoru. Jsou používány dlouhá lana, stroje s navijáky, stroje s mechanickou rukou osazeny adaptéry jako nůžky, kleště nebo hydraulickými kladivy.

Obr. 9: Demoliční nůžky CATERPILAR

Obr. 10:  Bourací práce

Obr. 11: Mechanizace - demoliční technika

Obr. 12: Demolice mostu - zavěšený demoliční stroj

Obr. 13: Technika při demolici budov

Obr. 14: Demoliční robot

Bourání rozbíjením

Provádí se údery rozkmitanou koulí, jako závaží, které naráží na stěny objektu určeného k demolici. Je třeba mít na zřetel působení sil vznikajících značným otřesem, které provází tento způsob bourání na okolní prostředí.

Obr. 15: Bourací koule

Bourání výbušninami

Používá se při demolici většího rozsahu objektu či skupiny objektů.

Tento způsob demolici značně urychlí. Nevýhodou je značná prašnost po odstřelu.

Obr. 16: Demolice výbušninou - odstřel

Obr. 17: Demolice odstřelem

Tento způsob vždy provádí specializovaná firma dle přesného plánu a za doprovodu přísných bezpečnostních opatření.

Stroje používané při bouracích a demoličních pracích

Obr. 18: Demoliční stroje

Obr. 19: Kolový nakladač

Obr. 20: Kolový nakladač s podkopem

Obr. 21: Hydraulické kladivo

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Shozy sutě. Demolice a bourací práce - Praha 10. Www.bagriste.cz [online]. Copyright © 2013 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://bagriste.cz/demolice-a-bouraci-prace-praha-10
 • Obr. 2: Kontejnery na suť. Demolice a bourací práce - Praha 10. Www.bagriste.cz [online]. Copyright © 2013 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://bagriste.cz/demolice-a-bouraci-prace-praha-10
 • Obr. 3: Hydraulické pikovací kladivo. Hydraulické pikovací kladivo . Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 4: Hydraulický agregát.Hydraulické agregáty . Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 5: Hydraulické vrtací kladivo. Hydraulické vrtací kladivo . Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 6: Pneumatická kladiva. Pneumatická kladiva . Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 7: Motorová bourací kladiva. Motorová bourací a vrtací kladiva . Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 8: Ruční bourací kladiva. Zemní práce - Ostrava. MAGAZÍN PODNIKÁNÍ [online]. © 2011-2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.magazinpodnikani.cz/remesla.15/zemni-prace
 • Obr. 9: Demoliční nůžky CATERPILAR. Demoliční nůžky. Wikimedia commons [online]. 24 February 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydraulicke_demolicni_nuzky_na_podvozku_CAT_330.jpg
 • Obr. 10:  Bourací práce. Demoliční práce. Zahradní rádce vše pro zahradu [online]. © 2011 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.zahradni-radce.cz/zahradni-technika.13/zemni-a-vykopove-prace-kromeriz.10023.html
 • Obr. 11: Mechanizace - demoliční technika. Demoliční technika. Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 12: Demolice mostu - zavěšený demoliční stroj. Zajímavý způsob demolice mostu. Bagry.cz [online]. © 2004-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://bagry.cz/cze/forum/stavebni_stroje/demolice_nas_bawi/%28offset%29/80
 • Obr. 13: Technika při demolici budov. File:Hydraulicke demolicni nuzky na podvozku CAT 330.jpg. KOSTKA, Pavel. File:Demolice1.jpg [online]. 21 August 2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.o
 • Obr. 14: Demoliční robot. Demoliční roboty Brokk. AC stroje [online]. copyright © 2007 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.acstroje.cz/cs/demolicni-roboty-brokk/index.html
 • Obr. 15: Bourací koule. Bourací koule. BEAT radio [online]. © 2002 - 2013 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.radiobeat.cz/cs/1/10454/twelve-clay-feet-s-bouraci-kouli/
 • Obr. 16: Demolice výbušninou - odstřel. Demolice chladících věží. Srandaweb.com [online]. sipeer@seznam.cz [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.srandaweb.com/slow-motion-demolice-chladicich-vezi-2013040202.html
 • Obr. 17: Demolice odstřelem. Demolice budovy. Denik.cz [online]. Autor: Archiv Petra Mikuly [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://ustecky.denik.cz/galerie/20120227-demolice.html?mm=3599875
 • Obr. 18: Demoliční stroje. Demoliční technika. Vladimír Baše demoliční technika [online]. Copyright © 2009 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.demolicnitechnika.cz/
 • Obr. 19: Kolový nakladač. Zemní práce - Ostrava. MAGAZÍN PODNIKÁNÍ [online]. © 2011-2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.magazinpodnikani.cz/remesla.15/zemni-prace-ostrava.2866.html
 • Obr. 20: Kolový nakladač s podkopem. Bourací, demoliční práce. Magazín podnikání [online]. Copyright © 2011-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.magazinpodnikani.cz/remesla.15/zemni-prace-ostrava.2866.htmlBourací, demoliční práce. Magazín podnikání [online]. Copyright © 2011-2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.magazinpodnikani.cz/remesla.15/zemni-prace-ostrava.2866.html
 • Obr. 21: Hydraulické kladivo. Hydraulické kladivo FINE 15X. KOHUT a spol. [online]. © 2010 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://bazar.stroju.cz/hydraulicke-kladivo-fine-15x-1