s2-kovy

Kovy s2 – beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin

  • Historie objevů a původ názvů prvků

  • Výskyt prvků

  • Biochemické vlastnosti prvků s2

  • Celková charakteristika kovů s2 a jejich porovnání s kovy s1

  • Beryllium a jeho sloučeniny

  • Hořčík a jeho sloučeniny

  • Kovy alkalických zemin a jejich sloučeniny

V tomto tématickém celku se seznámíte s kovy skupiny II.A. Dozvíte se něco z historie objevů těchto prvků, o jejich výskytu v přírodě a jejich vlivu na lidský organismus. Porovnáme jejich vlastnosti s vlastnostmi  kovů skupiny I.A. Ukážeme si, proč se beryllium a hořčík neřadí do skupiny kovů alkalických zemin, kam patří vápník, stroncium, baryum a radium. Seznámíte se s vlastnostmi a použitím těchto kovů a jejich významných sloučenin.