Bor

Bor, borum, 5B

Bor je součástí boraxu – oktahydrátu tetrahydroxotetraboritanu disodného

Na2[B4O5(OH)4] ∙ 8 H2O. Bor je pevná látka, která tvoří několik modifikací. Nejběžnější je krystalický šedočerný bor. Je velmi tvrdý, málo reaktivní a používá se jako polovodič.

Sloučeniny boru

Sloučeniny boru barví plamen zeleně.

Obr. 1: Zbarvení plamene sloučeninami boru

Boridy jsou binární sloučeniny boru s kovem. Jsou tvrdé, mají  vysoké teploty tání.

Borany jsou sloučeniny boru s vodíkem. Nemají klasické vazebné elektronové páry. Vazebné elektrony jsou delokalizovány mezi větší počet atomů boru, proto mohou vznikat násobné molekuly. Základní sloučeninou není boran BH3, ale diboran B2H6.

Halogenidy mají obecný vzorec BX3. Elektronový deficit boru umožňuje vznik komplexních sloučenin boru typu [BX4].

Oxid boritý B2O3 se vyrábí spalováním boru v kyslíku nebo dehydratací kyseliny borité. Reakcí s vodou vzniká kyselina trihydrogenboritá.

Kyselina trihydrogenboritá H3BO3 vytváří šupinkovité průhledné krystalky, málo rozpustné ve vodě. Její vodný roztok je velmi slabá kyselina, která má antiseptické účinky (borová voda).

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 2: Krystalický bor

Obrázek

Obr. 3: Borax

Zajímavost

Zkuste se podívat do skříňky v kuchyni, kam maminka schovává hrnce. Také v ní máte skleněné nádoby, například pekáč nebo formu na bábovku? A je na nich napsáno SIMAX? Pak se jedná o výrobek z borokřemičitého skla, které bylo vyvinuto v městečku Sázava ve středních Čechách v r. 1958. Tento materiál je mimořádně odolný proti působení vysokých teplot a také chemických látek.