p-prvky

p-prvky

Jako p-prvky označujeme všechny prvky periodického systému, které mají své valenční elektrony na orbitalech ns a np, kde n = 2, ..., 6.