Molybden, wolfram

Molybden, molybdaneum, 42Mo

Molybden je součástí minerálů molybdenitu MoS2 nebo wulfenitu PbMoO4.

Vyrábí se pražením a redukcí:

2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2

MoO3 + 3 C → Mo + 3 CO  nebo

MoO3 + 3 H2 →  Mo + 3 H2O

Molybden je bílý lesklý kov, obtížně tavitelný. Používá se v elektrotechnice a k legování ocelí (speciální úprava ocelí, aby byly tvrdé, odolné proti korozi a měly vysoký bod tání).

Sloučeniny molybdenu

Molybdenan amonný (NH4)2MoO4 se používá v analytické chemii k důkazu fosforečnanových aniontů, které v prostředí kyseliny dusičné tvoří žlutou sraženinu.

Wolfram, wolframium, 74W

Wolfram je vzácný kov, jeho sloučeniny doprovázejí sloučeniny cínu. Nejběžnější minerály jsou scheelit CaWO4 a wolframit
FeWO4 ∙ MnWO4.

Při výrobě se rudy řadou pochodů upraví na oxid wolframový, který se redukuje:

WO3 + 3 C → W + 3 CO  nebo

WO3 + 3 H2 → W + 3 H2O

Wolfram je tvrdý lesklý kov, těžkotavitelný, nerozpustný v kyselině sírové ani v kyselině dusičné. Pomalu se rozpouští v kyselině chlorovodíkové.

Vyrábí se z něj žáruvzdorná vlákna do žárovek, používá se rovněž k legování ocelí.

Sloučeniny wolframu

Oxid wolframový WO3 se používá jako žlutá keramická barva, wolframan sodný Na2WO4 je surovinou na výrobu sloučenin wolframu.

 

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Molybden

Obrázek

Obr. 2: Wolfram

Víte, že ...

...wolfram se uchytil i ve šperkařství? Vyrábějí se z něj velice originální a prakticky nezničitelné prsteny, náramky i přívěsky. Těžko však mezi nimi najdete ručně opracované kousky, na wolfram se musí strojem. Wolfram skutečně patří mezi nejtěžší známé prvky, před ním jsou jen osmium, iridium, zlato a platina.

Čti také

Wolfram je nejobvyklejší materiál, který tvoří spolu s osmiem vlákno uvnitř klasické žárovky. Edison na trh původně přišel s žárovkou, v níž se žhavilo zuhelnatělé vlákno z bambusu. Žárovka je baňka, z níž je vysátý vzduch, případně je tam nereaktivní plyn dusík nebo argon a obsahuje vlákno, kterým prochází elektrický proud. Vlákno se zahřeje a rozsvítí se. Kromě světla produkuje žárovka také velké množství tepla. Toho se využívá k vytváření ideálního prostředí pro chov plazů.