Stříbro

Stříbro, argentum, 47Ag

Stříbro se vyskytuje vzácně ryzí nebo v minerálu argentit Ag2S (doprovází PbS, NiS a Cu2S).

Vlastnosti

Stříbro je lesklý kov, tažný a kujný, výborný vodič tepla a elektrického proudu. Nereaguje s kyselinami bez oxidačních účinků, ale reaguje s kyselinou dusičnou:

3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O

Reaguje velmi pomalu s koncentrovanou kyselinou sírovou:

2 Ag + 2 H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2 H2O

Působením sirovodíku černá – vzniká Ag2S.

Použití

Stříbro se používá v elektrotechnice, ke galvanickému postříbřování, výrobě zrcadel, pamětních mincí a plaket, šperků a ozdobných předmětů.

Sloučeniny stříbra

Oxid stříbrný Ag2O vzniká jako hnědá sraženina srážením roztoku dusičnanu stříbrného alkalickým hydroxidem:

2 Ag+ + 2 OH → Ag2O + H2O

Dusičnan stříbrný (lapis) AgNO3 se používá v lékařství k leptání bradavic, v analytické chemii k důkazu některých aniontů:

Ag+ + Cl → AgCl 

Chlorid stříbrný je bílá sraženina rozpustná v amoniaku:

AgCl + 2 NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

Bromid stříbrný je nažloutlá sraženina rozpustná v amoniaku:

Ag+ + Br → AgBr

Jodid stříbrný je žlutá sraženina rozpustná v amoniaku:

Ag+ + I → AgI

Kyanid stříbrný je bílá sraženina:

Ag+ + CN → AgCN

Chroman stříbrný je červenohnědá sraženina:

2 Ag+ + CrO42– → Ag2CrO4

Sulfid stříbrný je černá sraženina:

2 Ag+ + S2– → Ag2S

Uhličitan stříbrný je nažloutlá sraženina:

2 Ag+ + CO3 2– → Ag2CO3

Kyanid, chroman, sulfid ani uhličitan stříbrný se v amoniaku nerozpouštějí.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Stříbro

Zajímavost

Původ názvu jihoamerického státu Argentina zřejmě pochází z latinského jména prvku, který známe v Česku jako stříbro. Už první dobyvatelé slýchali o bájných horách v dáli, které jsou celé ze stříbra, navíc dostávali od domorodců dárky z tohoto kovu. Takový kopec sice nikdo nenašel, přesto stříbro patří v tomto státě k nejdůležitějším nerostným surovinám.

 

Víte, že ...

... mezi velmoci v těžbě stříbra patřilo i České království? Pověstné byly doly v Kutné Hoře, kde se zároveň razily stříbrné groše.

Stříbro patří spolu se zlatem a platinou mezi kovy, které musí být označeny puncem – vyraženým symbolem? U nových stříbrných šperků by se mělo jednat o hlavu kamzíka nebo zajíce.

Čti také

Zlato bylo jen hezké, ale stříbro mělo i další využití. Přidávalo se do jídla a kapalin, protože má dezinfekční účinky, účinkuje proti plísním, bakteriím i virům. Jeho zvláštní forma – koloidní stříbro se využívá doposud k boji proti většině mikroorganismů. Největší rozmach zažila tato forma léčby v první polovině 20.stol., kdy lidé ještě nedokázali vyrábět antibiotika. Lidé se stříbrem omývali, vyplachovali ústa nebo dokonce vpichovali do žil.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Redukce stříbra