II.B skupina

II. B skupina (12. skupina)

Mezi prvky II. B skupiny se řadí zinek Zn, kadmium Cd a rtuť Hg. Prvky mají 12 valenčních elektronů v orbitalech ns a (n-1)d, jejich elektronová konfigurace ve valenční sféře je ns2 (n-1)d10:

30Zn: [Ar] 3d10 4s2

48Cd: [Kr] 4d10 5s2

80Hg: [Xe] 4f14 5d10 6s2

Zcela zaplněné d valenční  orbitaly jsou velmi stabilní elektronovou konfigurací. Stabilní stav získají i odtržením dvou elektronů z orbitalu s, mají pak oxidační číslo II. To je důvod, proč se zinek a kadmium nepovažují za přechodné prvky.

Rtuť má i oxidační číslo I, a to v kationtu Hg22+, v němž je vazba Hg – Hg.

Všechny mají nízké teploty tání, rtuť je za běžné teploty kapalná, má ze všech kovů nejnižší bod tání –38,9 °C.

Dílčí lekce
Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Zapamatuj si

Znovu Cadí Hydrargyrum

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

hydroxid zinečnatý

tetrahydroxozinečnatan sodný

síran rtuťnatý

tetrajodortuťnatan draselný

uhličitan kademnatý

Vytvoř názvy sloučenin:

ZnSO4.7H2O

ZnS

Hg2(NO3)2

CdCl2

Hg(CN)2

 

 

Laboratorní cvičení

Slučování zinku se sírou.docx