Alkany

Alkany

Alkany představují základní skupinu uhlovodíků obsahujících pouze jednoduché vazby v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nasycených uhlovodíků.

První část kapitoly je věnována problematice názvosloví, fyzikálním vlastnostem a problematice izomerie alkanů.

Další části se zabývají reaktivitou alkanů, jejímž společným rysem je radikálový mechanismus. Do textu jsou proto zařazena reakční schémata pro snazší porozumění.

Zbývající část kapitoly je věnována problematice výskytu a získávání alkanů a nejdůležitějším metodám jejich přípravy. Závěrečná část potom zahrnuje přehled nejdůležitějších zástupců alkanů.