Ethery

Ethery

Kyslíkaté deriváty o obecném vzorci R1-O-R2. R1 a R2 jsou alkyly nebo aryly, mohou být shodné nebo různé. Formálně je lze odvodit od hydroxyderivátů, případně od vody nahrazením atomů vodíků uhlovodíkovými zbytky.

Nejčastěji se jedná o kapaliny charakteristické vůně, často s narkotickými účinky; dimethylether (CH3)2O a oxiran (CH2CH2)O jsou plyny, vyšší ethery jsou pevné látky. Ethery se vyrábějí dehydratací alkoholů nebo alkylací alkoholátů, případně fenolátů.

Některé ethery se vyskytují i v přírodě, například guajakol (2-methoxyfenol) s teplotou tání 28 °C. Používá se jako expektorans, antiseptikum a lokální anestetikum.

Ethery jsou významnými rozpouštědly, vyšší ethery se používají například jako změkčovadla.

Ethery celulosy jsou makromolekulární látky, připravované alkylací celulosy alkylačními činidly, například alkylhalogenidy, dimethylsulfátem.

K technicky významným etherům patří methylcelulosa, která se používá jako lepidlo, plnivo do krémů a zubních past, jako pomocná látka v léčivech, při léčbě zácpy; ethylcelulosa a benzylcelulosa se používají jako izolační materiály pro elektrické vodiče, k přípravě laků, k výrobě těsnění a trubek.

                  Označení hořlavin               

             Obr. 1: GHS02 - Hořlavé látky

Zdroje

Obrázky

Doplňující učivo

Expektorans (expektorancia)

Patří mezi léčiva, která usnadňují uvolnění a odstranění hlenu z dýchací soustavy. Jejich působením se hlen zkapalní a tím dojde ke snížení jeho hustoty. Podporují tedy vykašlávání.  Známý preparát je např. Mucosolvan®, v případě rostlinných drog se jedná nejčastěji o výtažky z lékořice, eukalyptu nebo divizny.

Obvykle není vhodné kombinovat prostředek usnadňující vykašlávání (expektorans) a prostředek tlumící kašel (antitusikum).

Obr. 2: Divizna velkokvětá

Antiseptikum

Jedná se o látku, která ničí mikroorganismy,  je tedy protimikrobiální látka. Aplikuje se na živou tkáň,  snižuje riziko vzniku infekce (běžně se užívá pojem "otrava krve", kdy dochází k zaplavení organismu bakteriemi). Antiseptikum může být buď baktericidní - ničí mikroby, nebo bakteriostatické - zabraňuje množení mikrobů.

Lokální anestetikum

se používá pro znecitlivění určité části těla. Nejčastěji se zavádí injekčně.  Lokální anestezie se užívá u menších chirurgických zákroků.