Vlastnosti a rozdělení sacharidů

Vlastnosti a rozdělení sacharidů

 

Vlastnosti sacharidů

 1. Okamžitý zdroj energie (glukóza, sacharóza)
 2. Stavební funkce (např. celulóza je základem buněčné stěny rostlin)
 3. Zásobní funkce (glykogen, škrob)
 4. Rozlišovací funkce (jsou součástí antigenů a protilátek)

 

Rozdělení sacharidů:

 Sacharidy dělíme podle struktury na jednoduché a složené.

I. Jednoduché sacharidy:

 1. Monosacharidy - obsahují ve své molekule 3-7 atomů uhlíku
 2. Oligosacharidy - obsahují ve své molekule 2-10 molekul monosacharidů
 3. Polysacharidy - obsahují ve své molekule více jak 10 molekul monosacharidů.

 

II. Složené sacharidy:

 obsahují ve své molekule mimo cukerné složky i složku necukernou aglykon.

 1. Mukopolysacharidy
 2. Glykoproteiny
Zdroje
 • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. 208 s.ISBN 80-86285-56-1.
 • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
 • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.

Obrázky

Obr. 1: Autor neznámý.http://ona.idnes.cz [cit. 18. 12. 2013] Dostupné na www: http://ona.idnes.cz/cokoladu-vyrobite-i-doma-s-kavou-nebo-se-soli-f32-/recepty.aspx?c=A110210_172822_recepty_ab

 

Doplňující učivo

Energetický zdroj člověka

Monosacharidy jsou mnohem rychlejším zdrojem energie než tuky, ale obsahují mnohem méně energie. Takže pokud potřebujete v této chvíli rychle dodat energii, můžete si dát čokoládu!

 

Obrázek

Obr. 1: Čokoláda