Druhy vod

Druhy vod

Vodu můžeme dělit z různých hledisek.

Podle výskytu:

Voda atmosférická

Vzniká v ovzduší z vodních par. Může být v kapalném (déšť, rosa, mlha) nebo tuhém skupenství (sníh, led, jinovatka) (obr. 1).

obrazek

Obr. 1: Jinovatka

Voda povrchová

Je voda, která se trvale nebo dočasně vyskytuje na zemském povrchu. Vzniká z atmosférické a podzemní vody, například: řeky, jezera, moře, oceány (obr. 2).

obrazek

Obr. 2: Moře

Voda podpovrchová

Nachází se ve všech skupenstvích pod zemským povrchem. Je součásti hydrosféry. Vyskytuje se jako voda půdní a podzemní (obr. 3). Doplňuje se průsakem atmosférické a povrchové vody. Tímto způsobem může být i znečištěna.

obrazek

Obr. 3: Studna

Podle užití:

Voda pitná

Je zdravotně nezávadná. Ani při trvalém používání nevyvolává poruchy zdraví nebo nemoci způsobené mikroorganismy. Má vyhovovat smyslovým požadavkům člověka a obsahovat biogenní prvky. Nemá mít korozivní účinky (obr. 4).

obrazek

Obr. 4: Pitná voda

Voda užitková

Voda, která se používá k jiným účelům než k pitným, například: ke koupáni, výrobě, chlazení. Musí být zdravotně nezávadná. Její fyzikálně-chemické vlastnosti mohou být ve srovnání s pitnou vodou horší.

Voda provozní

Jde o užitkovou vodu, používanou k různým účelům v průmyslu a zemědělství, například: mytí zařízení, napájení kotlů.

Voda odpadní

Voda z domácností, obcí, měst, závodů, nemocnic atd., u níž došlo ke zhoršení kvality. Zahrnuje i atmosférickou vodu odváděnou kanalizační soustavou (obr.5).

Obr. 5: Odpadní voda

Zdroje
  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.
  • Autor: neznámý. http://homen.vsb.cz [cit. 2014-25-05]. Dostupné z:http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/dv.html

Obrázky

  • Obr. 1: Diviš,  Martin. http://martindivis.com [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://martindivis.com/fotky/znojmo.php
  • Obr. 2: Autor neznámý. http://www.novinky.cz [cit. 2014-20-05]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/185432-mrtve-more-se-do-roku-2050-zmeni-na-rybnicek-bez-zivota.html
  • Obr. 3: Autor neznámý. http://commons.wikimedia.org [cit. 2014-20-05]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obj_Studna_s_ručn%C3%AD_pumpou.JPG
  • Obr. 4: Autor neznámý. http://www.parameter.sk [cit. 2014-20-05]. Dostupné z: http://www.parameter.sk/sk/sekcia/region/2012/01/18/voda-je-sice-pitna-ale
  • Obr. 5: Autor neznámý. http://www.parameter.sk [cit. 2014-20-05]. Dostupné z: http://www.parameter.sk/sk/sekcia/region/2012/01/18/voda-je-sice-pitna-ale

 

Pokus

Srovnání měkké a tvrdé vody

Ze dvou odpařovacích misek, ve ktrerých máte stejné množství vody dešťové a tvrdé (minerální), odpařte vodu.