Voda

Voda H2O

Voda je nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina kyslíku a vodíku. Bez vody by život na naší planetě přestal existovat. Je všudypřítomná. Vyskytuje se v atmosféře, v půdě, v horninách, ve všech rostlinných a živočišných organismech. Tvoří 70 % povrchu Země. Obsah vody v lidském těle činí 50 až 72 %. Voda bývá hlavní součástí některých potravin, např. zralé rajče obsahuje 95 % vody.