Významné skupiny periodické soustavy prvků

Významné skupiny periodické soustavy prvků

Alkalické kovy

Jsou prvky I. A skupiny : Li, Na , K, Rb, Cs, Fr. Ve valenční vrstvě mají 1 elektron. Všechny jsou měkké (dají se snadno krájet nožem). Mají nízké teploty tání a malé hustoty. Jsou to nejreaktivnější kovy, s mnohými látkami reagují již za běžných podmínek. Reaktivita alkalických kovů roste s jejich protonovým číslem. Na vzduchu se pokrývají vrstvičkou sloučenin, proto se ukládají v petroleji. Jsou samovznítitelné.

Charakteristicky barví plamen, například: Li – červeně, Na - žlutě, K – fialově (obr. 1). Francium je radioaktivní.

Obr. 1: Alkalické kovy v plameni

Vyskytují se, díky své vysoké reaktivitě, hlavně ve sloučeninách. Jsou obsaženy v křemičitanech, živcích, slídách.

Kovy alkalických zemin

Do kovů alkalických zemin patří prvky II.A. skupiny: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ve valenční vrstvě mají 2 elektrony. Všechny prvky kromě berylia jsou velmi měkké, lehké a reaktivní kovy. Charakteristicky barví plamen, například: Ca - oranžově, Sr - červeně, Ba - zeleně (obr. 2). V přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách. V přírodě jsou nalézány nejčastěji ve formě minerálů.

Obr. 2: Kovy alkalických zemin v plameni

Halogeny

Halogeny jsou solitvorné prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I, At. Ve valenční vrstvě mají 7 elektronů. Všechny tvoří dvouatomové molekuly. Jsou velmi reaktivní (reagují s většinou kovů), barevné, jedovaté a mají dráždivé účinky. S rostoucím protonovým číslem roste teplota tání a varu a klesá elektronegativita.

Fluor a chlor jsou plynné látky, brom je kapalný a jod je pevná látka. Nejvýznamnějším halogenem je chlor. Je to žlutozelená, jedovatá, plynná látka, leptá sliznice. Používá se k dezinfekci vody, k výrobě chlorovodíku, plastů, světel (obr. 3). Vyrábí se ze soli kamenné.

 

 

obrazek

Obr. 3: Halogenové světlo

Vzácné plyny

Jsou prvky VIII.A skupiny: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra. Ve valenční vrstvě obsahují 8 elektronů (kromě He). Jsou netečné. V plynném stavu netvoří molekuly. 

Používají se jako ochranná a umělá atmosféra v družicích, letadlech a žárovkách, ve výbojkách (obr. 4), reklamních trubicích, halogenových žárovkách.

Vzácné plyny se vyrábějí destilací kapalného vzduchu.

 

obrazek

Obr. 4: Vzácné plyny

Zdroje
  • BENEŠ, P., PUMPR, V., BANÝR, J. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • MACH, Josef, PLUCKOVÁ Irena a ŠIBOR Jiří. CHEMIE Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, 2010. ISBN ISBN 978-80-7289-133-7.
  • ŠKODA, Jiří a Pavel DOUDLÍK. Chemie 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia.Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.
  • VACÍK, J., BARTHOVÁ, J., PACÁK, J., STRAUCH, B., SVOBODOVÁ, M., ZEMÁNEK, F. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelství, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. http://www.oskole.sk [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.oskole.sk/?id_cat=5&clanok=4620
  • Obr. 2: Autor neznámý. http://www.oskole.sk [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.oskole.sk/?id_cat=5&clanok=4620
  • Obr. 3: Autor neznámý. http://www.led-usporne-led-zarovky.cz [cit. 2014-14-08]. Dostupné z: http://www.led-usporne-led-zarovky.cz/led-zarovky/eshop/9-1-Led-venkovni-svetla-halogeny/0/5/42-LED-VENKOVNI-LED-10W-studena-bila-HALOGEN-REFLEKTOR-LAMPA 
  • Obr. 4: Autor neznámý. http://www.e-chembook.eu [cit. 2014-14-08]. Dostupné z: http://www.e-chembook.eu/cs/vzacne-plyny 

 

Kontrolní otázka

Proč mají alkalické kovy podobné vlastnosti?

Úkol

Zjistěte, jak se projevuje nedostatek hořčíku u člověka?

Pokus

Na platinový drátek nebo tuhu naberte postupně roztok chloridu sodného, chlorid draselný a chlorid lithný. V nesvítivé části plamene plynového kahanu pozorujte, jak se změní jeho zbarvení.