Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků

Chemické prvky jsou uspořádány do periodické soustavy prvků (obr. 1). V této soustavě jsou zařazeny podle vzrůstajícího počtu protonů v jádře atomu, neboli podle rostoucího protonového čísla Z.

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Zdroje

Obrázky

Obr. 1: Autor neznámý: http://webfyzika.fsv.cvut.cz [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://webfyzika.fsv.cvut.cz/1tab.htm