Zákony dědičnosti

Zákony dědičnosti

Dědičnost je schopnost živých organizmů, schopnost předávat z generace na generaci určité znaky, vlohy a schopnosti. Dědičnost jednotlivých znaků zprostředkovávají geny a jejich konkrétní formy - alely. Existují různé typy dědičnosti, některé jsou vázané na pohlaví. Pochopení základních zákonů dědičnosti je zásadní pro pochopení celé genetiky. Základní zákony dědičnosti formuloval v 19. století J. G. Mendel, s malými úpravami jsou platné dodnes.

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. 3. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-070-9.
  • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1992. ISBN 80-85298-92-9.
  • NEČÁSEK, Jan. Genetika. Praha: Scientia, 1993. ISBN 80-85827-04-2.