Přehled hlavních typů metamorfovaných hornin

Příklady hlavních typů metamorfovaných hornin

Fylit

Fylity jsou obvykle tmavě šedé, zelenavé nebo tmavě zbarvené horniny s výrazně plošně paralelní nebo tence břidličnatou texturou. Vznikají zpravidla metamorfózou jílových břidlic. Typické fylity mají provrásněné foliační plochy s charakteristickým hedvábným leskem, který je způsoben jemnými šupinkami muskovitu. Hornina je většinou jemně nebo drobně zrnitá. V České republice jsou fylity běžné v západní části Krušných hor, v Barrandienu, Krkonoších a Podkrkonoší, Železných horách a Hrubém Jeseníku.

Obr. 1: Fylit

Obr. 2: Snímek fylitu z polarizačního mikroskopu

Svor

Svory jsou světle šedé, světle hnědé, červenohnědé nebo šedočerné horniny s výraznou foliací, plochy foliace jsou často nápadně lesklé. Textura horniny je nejčastěji plošně paralelní, hornina je drobně až hrubě zrnitá. Běžně se v hornině střídají polohy slídových a zrnitých minerálů, četné bývají polohy a čočky křemene. Svory se hojně vyskytují v Krokonoších, Krušných horách, Hrubém Jeseníku a na Českomoravské vrchovině.

Obr. 3: Svor

Obr. 4: Granát ve svoru

Ruly

Ruly jsou typickým příkladem středního až vysokého stupně regionální metamorfózy. Ruly, které se vytvořily metamorfózou sedimentů, označujeme jako pararuly. Ruly vytvořené metamorfózou magmatitů se označují jako ortoruly. Ruly jsou složené hlavně z křemene, živců a biotitu. Jsou jemně až středně zrnité. Textury jsou stébelnaté, plástevnaté, okaté nebo masivní. Ruly se u nás vyskytují na Českomoravské vrchovině, Šumavě, Krušných horách, Krkonoších, Orlických horách, Rychlebských horách a Hrubém Jeseníku.

Obr. 5: Ortorula - stébelnatá textura

Obr. 6: Ortorula - okatá textura

Obr. 7: Pararula

Obr. 8: Snímek pararuly z polarizačního mikroskopu

Zdroje
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.
 • ČERNÍK, Vladimír. Přírodopis 4 Mineralogie a geologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-044-7. s. 30-32.

Obrázky

 • Obr. 1: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Fylit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/fylit.html.
 • Obr. 2: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Fylit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/fylit.html.
 • Obr. 3: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Svor [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/svor.html.
 • Obr. 4: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Svor [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/svor.html.
 • Obr. 5: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Ortorula [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/ortorula.html.
 • Obr. 6: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Ortorula [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/ortorula.html.
 • Obr. 7: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Pararula[online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/pararula.html.
 • Obr. 8: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Pararula[online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/pararula.html.
 • Obr. 9: Archiv autora.
 • Obr. 10: Návštěva horninového mikrosvěta - virtuální galerie mikroskopických výbrusů hornin. CHAMRA, Svatoslav, Kateřina KOVÁŘOVÁ a Věroslav HRUBÝ. Projekt byl vytvořen za podpory FRVŠ 2435/2011: Serpentinit [online]. [cit. 2014-7-12]. Dostupný na www: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/hadec.html.
 • Obr. 11: Archiv autora.
Doplňující učivo

U metamorfovaných hornin je textura většinou zřetelně plošně paralelní. Je podmíněna přítomností destičkovitých, šupinkatých a sloupkovitých minerálů uspořádaných do rovin, které jsou mezi sebou přibližně rovnoběžné. Tato textura se běžně označuje jako břidličnatost (popisně) nebo foliace (geneticky). Břidličnatost (foliace) metamorfovaných hornin je různě výrazná. Velice výraznou foliaci mají např. fylity, výraznou svory, málo výraznou amfibolity a nevýraznou některé mramory a kvarcity.

Obr. 9: Plošně paralelní textura

Doplňující učivo

Hadce (serpentinity) jsou metamorfované (původně olivinické) horniny, složené převážně z minerálu serpentinu. K němu přistupuje ještě pyroxen, granát (pyrop) a amfibol. Mají špinavě zelenou, žlutozelenou (navětralé), někdy i červenou barvu a matný lesk.

Obr. 10: Serpentinit

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95 % kalcitu. Přimíšeny mohou být jílové hmoty, různé nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které původně bílý mramor zabarvují. Mramor vzniká přeměnou (metamorfózou) vápenců.

Obr. 11: Mramor

 

 

Opakování

Uveďte názvy uvedených přeměněných hornin (vhodné pro ZŠ):

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4