Postup záchranných prací

Postup záchranných prací

Výsledek záchrany postiženého úrazem elektrickým proudem závisí na včasném a věcně správném provedení záchranných prací. Ty začínají v prvním bodě vyproštěním postiženého, pokračují poskytnutím první pomoci (oživovací pokusy, ošetření apod.) a přivoláním lékařské pomoci – volat číslo 155, popř. 112. S přivoláním záchranné služby se nesmí otálet a je třeba ji přivolat co nejdříve. Je-li u úrazu přítomno více osob, měla by jedna z nich volat lékařskou pomoc, komunikovat se zdravotnickým operačním střediskem a navést sanitku a lékaře na místo úrazu. I při jednom zachránci je třeba volat lékařskou pomoc, např. po prvních oživovacích pokusech. Je-li však zachránce sám a postižený v bezvědomí, nesmí se při přivolání první pomoci vzdálit od postiženého na dobu delší než 1 minutu.

Vyproštění

Jestliže je postižený stále ohrožován elektrickým proudem (např. svalovou křečí se nemůže pustit, je v bezvědomí apod.), musíme jej nejprve vyprostit z dosahu proudu. Nejúčinnější je vypnutí hlavního vypínače (stop tlačítko), vytažením šňůry ze zásuvky apod. Není-li to možné, tak odtažením postiženého nebo vodiče, přetržením nebo přeseknutím vodiče, zkratem atd. Zachránce musí dbát na to, aby si postižený nezpůsobil další zranění při přerušení proudu - nespadl z výšky a nezpůsobil si úraz pádem, ale i na to, aby neohrozil sám sebe. Proto je nutné používat izolované pomůcky (suché dřevěné či plastové tyče, hadry, záchranný hák apod.) nebo izolované stanoviště (stůl, bednu, pneumatiku, dielektrický koberec). Zachránce musí dbát i na možnost úrazu krokovým napětím, obzvlášt pomáhá-li postiženému s úrazem způsobeným vysokým napětím. Při podezření na možnost krokového napětí musíme dělat malé krůčky, abychom překonávali malý rozdíl potenciálů, tedy malé napětí.

V některých případech úrazů elektrickým proudem se může stát, že postižený hoří. Pak je nutné oheň udusit např. dekou, kabátem apod.

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.
  • SOLID TEAM, s.r.o. Elektro v praxi: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. 2014.
  • ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z:http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=2862