SELV, PELV a FELV

SELV, PELV a FELV

 

Základem označení je zkratka ELV. Ta označuje zařízení, obvod nebo síť malého napětí (ELV – z anglického „extra low voltage“, tedy „velmi nízké napětí“, což je naše „malé napětí“). Před tuto zkratku se doplňovala další písmena, jako S – od „safety“ (bezpečné) nebo P – od „protective“ (ochranné), podle toho, jaká další ochranná opatření (kromě malého napětí) se u daných zařízení a obvodů prováděla. Pokud se v samotném obvodu s malým  napětím  další ochranná  opatření  neprováděla, předřadilo se písmeno  F – od „functinal“ - tedy  „funkční“ nebo  možná  výstižněji  „pracovní“, takže  obvod s označením FELV označuje, že je v něm použito malé napětí pouze z funkčních (pracovních), nikoliv ochranných důvodů.

SELV

SELV je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna všemi následujícími požadavky:

 1. omezením napětí v obvodu (síti SELV);

 2. ochranným oddělením sítě SELV od všech obvodů jiných než SELV a PELV;

 3. jednoduchým oddělením sítě SELV od ostatních sítí SELV, od sítí PELV a od země;

 4. není dovoleno připojení neživých částí k ochrannému vodiči nebo k zemi.

Ve zvláštních prostorech, kde je požadováno SELV a kde je použito ochranné stínění, musí být ochranné stínění (spojené např. s ochranným pospojováním napájecí sítě) odděleno od každého sousedního obvodu základní izolací určenou pro nejvyšší vyskytující se napětí.

Obr. 1: Uspořádání ochrany SELV

 

PELV

PELV je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna všemi následujícími požadavky:

 1. omezením napětí v obvodu, který může být uzemněn anebo na neživých částech, které mohou být uzemněny ;

 2. ochranným oddělením sítě PELV od všech ostatních obvodů jiných než SELV a PELV. Jestliže je obvod PELV uzemněn a jestliže je použito ochranné stínění, je nutné mezi ochranným stíněním a sítí PELV použít základní izolaci.

Obr. 2: Uspořádání ochrany PELV

Při současném dotyku živých částí sítě PELV a vodivých částí, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, může být mezi těmito částmi při poruše nebezpečné dotykové napětí. Proto je v takovém případě třeba uzemnit obvod PELV a všechny vodivé části, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, zahrnout do ochranného pospojování.

 

FELV

FELV je ochranné opatření, u něhož:

 • základní ochrana je zajištěna:

  • základní izolací;

  • nebo přepážkami nebo kryty,

 • ochrana při poruše je zajištěna:

  • spojením neživých částí obvodu s ochranným vodičem zdroje (napájecího obvodu), přičemž se předpokládá, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje, což je důvod, proč je FELV dnes přiřazeno k ochraně automatickým odpojením od zdroje;

  • zdrojem malého napětí, kterým je transformátor zajišťující alespoň jednoduché oddělení vinutí vstupní strany od strany výstupní.

Funkční malé napětí FELV nespadá do kategorie bezpečných malých napětí, kterými jsou napětí SELV a PELV, je zde ve skupině se SELV a PELV tato ochrana uvedena, protože používá malá napětí jako obvody SELV a PELV. Funkční malé napětí FELV se používá proto, že malé napětí není někdy třeba uplatňovat z důvodu zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, ale z funkčních důvodů, např. přístroje v řídicích obvodech.

Zdroje
 • KŘÍŽ, Michal. Co je to SELV, PELV a FELV? [online]. 2014 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://elektrika.cz/data/clanky/co-je-to-selv-pelv-a-felv

Obrázky

 • Obr. 1: KALÁB, Pavel a Miloslav STEINBAUER. Bezpečnost v elektrotechnice. Brno: VUT Brno, 2011.