Ochranné pospojování

Ochranné pospojování

Samostatně uplatňované ochranné pospojování je ochranné opatření, u něhož je:

  • základní ochrana zajištěna základní izolací mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi,

  • a ochrana při poruše je zajištěna systémem ochranného pospojování, které brání současnému výskytu nebezpečných napětí mezi neživými a cizími vodivými částmi.

Samostatně se toto opatření uplatňuje jen výjimečně. Předpokládá pak trvalý výskyt poruchového proudu, na který musí být vodiče pospojováni a jejich spoje dimenzovány. Ochranné pospojování se uplatňuje v souvislosti s ochranou automatickým odpojením, kdy je poruchový proud v krátké době přerušen.

Ochranné pospojování je podstatnou podmínkou pro zajištění ochrany automatickým odpojením od zdroje. (Jestliže nespojuje jiné vodivé části, tak alespoň neživé části jsou spojeny ochranným vodičem, a přitom – až na výjimku neuzemněného pospojování – jsou spojeny se zemí. Bez ochranného vodiče, resp. vodiče PEN, zajišťujícího alespoň uvedené minimální pospojování, by automatické odpojení nemohlo fungovat.)

Zdroje
  • KŘÍŽ, Michal. Příručka pro zkoušky elektrotechniků: požadavky na základní odbornou způsobilost. 10., aktualiz. vyd. Praha: IN-EL, 2014, 247 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-87942-01-7.