Ověření I. Kirchhoffova zákona

Teoretický základ

Ověření I. Kirchhoffova zákona

Definice - V proudovém uzlu je algebraický součet proudů roven nule. (S ohledem na jejich znaménka.)

obrazek

 Obr. 1: Vzorec Kirchhoffova zákona

obrazek

 Obr. 2: Schema pro ověření zákona

Praktická část

I.Kirchhoffův zákon

Zapojte elektrický obvod dle následujícího obrázku a ověřte si prakticky 1. Kirchoffův zákon:

obrazek

Obr. 3: První Kirchhoffův zákon - zapojení

Rozšiřující úloha:

Kdo jste porozuměl předchozí úloze, zkuste zapojit jednoduchý zesilovač. V zapojení není pro jednoduchost zapojen vstupní a výstupní kondenzátor. Jde o to si jen na něčem praktickém ověřit 1. Kirchhoffův zákon.

obrazek

Obr. 4: První Kirchhoffův zákon - jednoduchý zesilovač

Zdroje
  • Archiv autora