Posuvné registry

Posuvné registry

Posuvné registry se sestavují jako kaskádní zapojení paměťových členů – nejčastěji klopných obvodů typu RS, JK nebo D. Každá paměťová buňka může uchovávat údaj o jednom bitu. Taktovacími nebo posouvacími impulsy přiváděnými na společnou hodinovou sběrnici mohou být informace přesouvány do sousedních paměťových buněk dopředu (doprava) nebo zpět (doleva), případně může být volen řídícím signálem směr posuvu dopředu nebo zpět. Informace mohou být vkládány do registru buď sériově nebo paralelně a také mohou být z registru vybírány sériově, nebo paralelně. V registru s posuvem doprava se postupně na výstupu informace ztrácí a je nahrazována novými informacemi. Je-li nutné informace v registru zachovat, můžeme vytvořit uzavřenou smyčku zavedením výstupu z posledního klopného obvodu na vstup prvního klopného obvodu přes kombinační řídící obvod. Tím se vytvoří tzv. kruhový registr, v němž mohou informace probíhat stále dokola.