Provozní zatížení rezistorů

Provozní zatížení rezistorů

Největší přípustné provozní zatížení rezistoru je dáno největší přípustnou teplotou povrchu součástky, při které ještě nenastávají trvalé změny odporu ani podstatné zkracování jejího života. Zkracování života závisí na teplotě okolí, ve kterém rezistor pracuje, a na způsobu odvodu tepla z tělesa rezistoru, respektive na jeho chlazení (obr. 1).

Obr. 1: Poměrné provozní zatížení rezistoru v závislosti na teplotě okolí

 

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Poměrné provozní zatížení rezistoru v závislosti na teplotě okolí, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009