Měření kapacity, indukčnosti, impedance a teploty

Měření kapacity, indukčnosti, impedance a teploty

Měření kapacity kondenzátoru

 • Rozbor vlastností reálného kondenzátoru a způsobů měření jeho kapacity - ELM-3-8-1.pdf

 • Kontrolní test k měření kapacity kondenzátoru - ELM-3-8-2.pdf

 • Pracovní sešit pro měření kapacity kondenzátoru - 1. část - ELM-3-8-3.pdf

 • Pracovní sešit pro měření kapacity kondenzátoru - 2. část - ELM-3-8-4.pdf

Měření vlastní a vzájemné indukčnosti

 • Rozbor měření vlastní a vzájemné indukčnosti a způsob jejich měření - ELM-3-1-1.pdf

 • Kontrolní test k měření vlastní a vzájemné indukčnosti a způsobu jejich měření - ELM-3-1-2.pdf

 • Pracovní sešit pro měření vlastní a vzájemné indukčnosti - 1. část - ELM-3-1-3.pdf

 • Pracovní sešit pro měření vlastní a vzájemné indukčnosti - 2. část - ELM-3-1-4.pdf

Měření na elektrických strojích – transformátor

 • Rozbor měření parametrů transformátoru a způsob jejich měření - ELM-3-2-1.pdf
 • Kontrolní test k měření parametrů transformátoru a způsobu jejich měření - ELM-3-2-2.pdf

 • Pracovní sešit pro měření parametrů transformátoru - 1. část - ELM-3-2-3.pdf

 • Pracovní sešit pro měření parametrů transformátoru - 2. část - ELM-3-2-4.pdf

Měření oteplovací charakteristiky

 • Rozbor měření oteplení, oteplovací a ochlazovací charakteristiky a kalibrace teplotních čidel - ELM-3-3-1.pdf

 • Kontrolní test k měření oteplení, oteplovací a ochlazovací charakteristiky a kalibraci teplotních čidel - ELM-3-3-2.pdf

 • Pracovní sešit pro měření oteplení, oteplovací a ochlazovací charakteristiky a kalibraci teplotních čidel - 1. část - ELM-3-3-3.pdf

 • Pracovní sešit pro měření oteplení, oteplovací a ochlazovací charakteristiky a kalibraci teplotních čidel - 2. část - ELM-3-3-4.pdf