Zapojení a význam vývodů pouzdra Atmegy16 (32)

Zapojení a význam vývodů pouzdra mikrořadičů  řady Atmega 16 (32)

 

 

 

Obr. 1: Zapojení vývodů pouzdra typu DIL-40 ATMEGY 16/32

 

Vysvěltlivky k označení vývodů pouzdra:

 • VCC   kladný pól napájecího napětí;
 • GND  uzemnění - záporný pól napájecího zdroje;
 • AVCC  separovaný kladný pól napájení vnitřního A/D převodníku;
 • AREF  vývod pro připojení externího referenčního napětí A/D Převodníku;
 • XT AL1, XTAL2  připojení externího krystalu pro hodinový oscilátor;
 • PA0 - PA7 osm vývodů portu A;
 • PB0 - PB7 osm vývodů portu B;
 • PC0 - PC7  osm vývodů portu C;
 • PD0 - PD7 osm vývodů portu D;
 • RESET  resetování programu mikrořadiče, aktivní při nízké úrovni;
 • ADC0 - ADC7 multiplexované vstupy vnitřního A/D převodníku;
 • INT0, INT1, INT2 vstupy pro inicializaci přerušení z externího zdroje;
 • AIN0, AIN1 vstupy  vnitřního napěťového komparátoru;
 • T0,T1  vstupy vnitřních čítačů/časovačů;
 • SS, MISO, MOSI, SCK  vývody sběrnice SPI, slouží např. k programování mikrořadoče;
 • RXD  vstup přijímače UART;
 • TXD výstup vysílače UART;
 • SDA, SCL  vývody sběrnice TWI  (I2C);
 • TOSC1, TOSC2 vývody pro připojení externího krystalu 32 kHz;
 • XCK hodinové impulsy pro synchronoizaci USART  pracojící v synchronním módu, synchronizuje přenos na sběrnicových vodičích TXD a RXD; 
 • TDI, TDO, TMS,TCK  programování JTAG programátorem, komunikace pro odlaďování programu;   
 • MISO, MOSI, SCK  datová sběrnice rozhranní SPI.            
Zdroje
 • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
 • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.
 • [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf

Obrázky

 • Obr. 1: [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf