Instrukce pro přesuny

Instrukce pro přesuny

Tab. 1: Instrukce pro kopírování obsahu mezi registry

Tab. 2: Instrukce pro vkládání osmibitové konstanty do pracovního registru (Rd patří do horní polovinytj, R16 až R31)

Tab. 3: Instrukce pro  nepřímé adresování datové  paměti SRAM

 

Tab. 4: Instrukce čtení obsahu datové paměti SRAM pomocí nepřímého adresování

 

Tab. 5: Instrukce pro přesun mezi datovou pamětí a pracovními registry pomocí přímého adresování

 

Zdroje
  • HRBÁČEK, Jiří. Komunikace mikrokontroléru s okolím. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 1999, 159 s. ISBN 80-86056-42-21.
  • MATOUŠEK, David. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2006, 319 s. μC. ISBN 80-730-0174-8.
  • VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR: programování v jazyce C : popis a práce ve vývojovém prostředí CodeVisionAVR C. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2003, 215 s. ISBN 80-730-0102-0.

Tabulky

  • Tab. 1, 2, 3, 4, 5: [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf
Zapamatuj si
  • Některé instrukce mohou pracovat pouze s horní polovinou pracovních registrů, tj. s registry R16 až R31. Jsou to instrukce, kde druhým operandem je 8-mi bitová konstanta.
Zamysli se
  • Jaký je rozdíl mezi aplikací přímého a nepřímého adresování pro přesun dat v paměti SRAM mikrořadiče?