Instrukce pro přesuny

Přesunové instrukce

Obr. 1: Instrukce přesunové

Vysvětlivky:

=  rovná se       @  nepřímá adresa         Rn   registr R0 - R7      # data 8- 8 bitové data                     

  nerovná se    or  logický součet          Ri    registr R0 - R1      # data 16 - 16 bitové  data

¬   přiřazení       &  logický součin          dir   přímá adresa        C  - příznak CARRY                 

rel  návěstí                  bit číslo bitu (př.P1.1)

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

MOV A, P1

přesune obsah portu P1 do akumulátoru

 

MOV A, R1

přesune obsah registru R1 do akumulátoru