Instrukce pro logické operace

Logické instrukce

Obr. 1: Instrukce logické     

Vysvětlivky :  

 rovná se       @  nepřímá adresa         Rn   registr R0 - R7      # data 8- 8 bitové data                     

  nerovná se    or  logický součet            Ri    registr R0 - R1      # data 16 - 16 bitové  data

¬   přiřazení       &  logický součin          dir   přímá adresa        C  - příznak CARRY                 

                                                           rel  návěstí                  bit číslo bitu (př.P1.1)

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

 

Vynuluje nultý bit portu P1:

CLR P1.0

 

Neguje bit č.1 portu P2:

CPL P2.1

 

Nastaví nultý bit portu P1 na jedničku:

SETB P1.0