Instrukce pro větvení programu

obrazek

Obr. 1: Instrukce větvení

      Vysvětlivky:  

 rovná se       @  nepřímá adresa         Rn   registr R0 - R7      # data 8- 8 bitové data                     

  nerovná se    or  logický součet            Ri    registr R0 - R1      # data 16 - 16 bitové  data

¬   přiřazení       &  logický součin          dir   přímá adresa        C  - příznak CARRY                 

                                                           rel  návěstí                  bit číslo bitu (př.P1.1)

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky:

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

Rozlišuj RET - instrukci pro ukončení podprogramu.

Instrukce RETI - ukončuje podprogram, který byl vyvolán přerušením.