Přerušení od časovače

Přerušení od časovače

Časovač načítá pravidelné impulsy z vnitřních hodin oscilátoru. Při frekvenci 12 MHz vychází intervaly plnění 1 mikrosekunda. V těchto intervalech se plní registry časovače, takže lze přesně spočítat časovou prodlevu naplnění registru (podle velikosti registru – viz módy). V okamžiku naplnění se nastaví bit naplnění TF0 (TF1) na 1 (sám se nenuluje, nutno nulovat softwerově).

Časovač se po spuštění plní v intervalu 1 mikrosekundy (12MHz). Pokud je povoleno přerušení od daného časovače, tak v okamžiku naplnění registrů TL a TH skočí program na danou adresu obslužného programu. Na této adrese vykoná obslužný program, který je ukončený instrukcí RETI a vrátí se zpět do hlavního programu.

Výhodou je, že nemusíme hlídat bit naplnění TF, který jsme museli nulovat. Ten je při přechodu do obslužného programu vynulován automaticky.

SFR pro přerušení :

Registr přerušení IE (Interrupt Enable)

obrazek

Obr. 1: SFR IE

 

Řešení programu přerušení od časovačeč.0

Zadání:

Pomocí přerušení od časovače realizujte program blikání portu s LED v 1s intervalu.

                                    ORG 0H                    ; nastavení adres

                                 JMP PROG

                                  ORG 0BH                    ; nastavení adresy přerušení č.0

                                  INC R1

                                  RETI

               PROG:        MOV TMOD,# 01h       ; časovač 0 MOD 1 – 16 bitový

                                 SETB EA                    ; povolení všech přerušení

                                 SETB ET0                   ; povolení přerušení od čas. č.0

                                 MOV A, # 00

                   TU:         MOV R1,# 00

                                 MOV P1,A

                  SE:         SETB TR0

                                CJNE R1, #16,SE

                                CPL A

                                JMP TU

                               END

Zdroje
  • VESELÁ, Zuzana. Mikroprocesorová technika. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky​:

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

Pokud chceš použít přerušení od časovače, nezapomeň nastavit signál EA na 1 a povolit tím přerušení.