Programování PLC

Programování PLC

V tomto modulu si představíme programovací jazyky pro tvorbu programů PLC automatu. Vysvětlíme si základní princip adresování vstupně/výstupních jednotek a paměťových oblastí. Seznámíme se s instrukcemi využívajícími logický signál, jako jsou spínače a cívky. Dále si ukážeme práci s analogovou hodnotou prostřednictvím komparátorů a matematických operací. Pro řízení běhu procesů potom budeme používat instrukce časovačů a čítačů.