Domácí telefon

Domácí telefon

Systémy domácích telefonů slouží k hlasové, případně vizuální komunikaci mezi dvěma či několika místy v objektu. Obvyklým příkladem využití systému domácích telefonů je bytový objekt s jednou nebo více bytovými jednotkami. Systém domácích telefonů zde zajišťuje komunikaci mezi hlavními vstupními dveřmi objektu a interiéry jednotlivých bytů. Spolehlivý a funkční systém domácích telefonů nainstalovaný v obytném domě výrazně zvyšuje pohodlí a komfort, bydlení a bezpečnost objektu.

Domácí telefon

Obr. 1: Domácí telefon

 

je elektronické zařízení umístěné uvnitř bytů nebo nebytových prostor, které slouží k akustické signalizaci od zvonkového panelu, hlasové komunikaci s příchozím a k ovládání elektrického dveřního zámku. Videotelefony navíc umožňují i komunikaci vizuální.

Příklady použití:

  • rodinné domy

  • bytové domy

  • školy, školky

  • banky, úřady

  • nemocnice, domovy důchodců

  • kancelářské budovy 

Systémy domácích telefonů instalované na území České republiky jsou z více než 90 % systémy “4+n” obr. č.. Tato zkratka znamená, že svislý rozvod je veden čtyřmi funkčními vodiči (mikrofon, sluchátko, společný vodič a vedení el. zámku) a “n” znamená počet stanic (domácích telefonů, vybavených zvonkem).

 

obrazek

Obr. 2: Schéma zapojení DT se třemi a více účastníky

 

Kromě systému “4+n” se již i u nás vyskytují plně digitální dvouvodičové.

Největší předností digitální systémů je především jeho nízká poruchovost a nižší požadavky na kabeláž. Můžeme říci, že v současnosti je výhodnější investovat do digitálních systémů. V minulosti byly tyto systémy výrazně dražší než systémy analogové, ale v současnosti se cenové hladiny srovnávají. U nově instalovaných systémů je srovnání cen se staršími analogovými systémy ještě výhodnější, a to díky nízkým nákladům na kabeláž. Domácí telefony jsou prakticky nejrizikovějším prvkem celého systému. Doporučujeme používat typy osazené kvalitními mikrospínači, které odpojují při zavěšení telefon od společných elektrických obvodů. Použitím kvalitních domácích telefonů zcela jistě předejdete závadám typu “v systému píská”, “slyšíme jak se sousedi baví”, “slyšíme zespoda, ale dole nás neslyší”… Pro přehled uvedeme další příklady zapojení:

 

Hlavní součásti systémů domácích telefonů: napaječ, zvonkové tablo, domácí telefon, elektrický zámek, elektromechanický zámek, elektronická výhybka.

Obr. 3: Schéma DT rodinného domu

Napáječ – síťový napáječ

Napáječ, jak již název říká, slouží k napájení systémů domácích telefonů. Prakticky vždy obsahuje transformátor a usměrňovač. Střídavé napětí je používáno většinou na ovládání elektrických zámků a pro vyzvánění. Modernější napaječe mají integrovaný tónový generátor, který umožňuje melodické vyzvánění. Tónové generátory dle typu mohou generovat jednu nebo více melodií. Dvougenerátorové napaječe se používají například u bytových domů. První tón je použit pro vyzvánění od vstupních domovních dveří, druhý pak pro vyzvánění od bytů. Napaječe domácích videotelefonů mají v sobě integrovány i další obvody. Některé typy napáječů lze jednoduše zálohovat, a to pomocí připojeného dvanáctivoltového akumulátoru.

Síťový napáječ NM 051716

Obr. 4: Síťový napáječ NM 051716

Zvonkové tablo

je zařízení, které bývá především osazováno u vstupních domovních dveří bytových, případně i nebytových objektů. Hlavní funkcí zvonkového tabla je umožnit příchozímu zazvonit na zvonek konkrétního uživatele bytu a poté oboustranně hlasově komunikovat. Moderní zvonková tabla umožňují vizuální jednostrannou či dvoustrannou obrazovou komunikaci. Při výběru konkrétního systému domácích telefonů je poměrně dost často určujícím faktorem právě provedení zvonkového tabla. Pro obytné domy ve větších městech doporučujeme zvonkové tablo odolné proti vandalům. Typickým příkladem jsou zvonková tabla Bitron – Eltas, Cantel a dalších výrobců, které jsou provedeny z velmi odolného 4 mm silného hliníkového či nerezového plechu. Samozřejmostí je u moderních zvonkových panelů prosvětlení jmenovek nájemníků.

Součástí zvonkových panelů mohou být i kódové zámky (po zadání správného kódu umožní otevření dveří), čtečky kontaktních nebo bezkontaktních médií (po přiložení média umožní otevření dveří) nebo biosenzorické snímače (snímače otisků prstů nebo očního pozadí).

Obr. 5: Tablo Tesla Karat Inox - Videodigitální systém

Elektrický zámek

je elektromechanické zařízení, které je osazeno jako protikus dveřního zámku. Elektrických zámků je několik druhů. Standardní elektrický zámek umožní otevřít dveře pouze ve chvíli, kdy je napájen. Zámek inverzní naopak dveře otevírá ve chvíli, kdy je napětí přerušeno. Elektrický zámek s aretací se ovládá jedním impulsem a dveře zůstanou otevřeny až do chvíle fyzického otevření dveřního křídla. Při výběru elektrického zámku je nutné vybírat zámky robustní konstrukce.

DORCAS 41A Flex 8-12V - Elektrický otevírač PULZNÍ+MOM. KOLÍK, tl. 16,5 mm, oboustranný

Obr. 6: Elektrický zámek (otevírač)

Elektromechanický zámek

zvyšuje stupeň bezpečnosti vstupních domovních dveří. Na rozdíl od běžného elektrického zámku se elektromechanický zámek instaluje přímo do dveřního křídla (standardní elektrické zámky se montují do zárubně proti dveřnímu zámku). Elektromechanický zámek je standardně kombinován se speciálním bezpečnostním kováním. Z venkovní strany se dveře otvírají pomocí cylindrické vložky, kliky nebo elektrickým impulsem. K aktivaci kliky dochází elektrickým impulsem. Elektrický impuls zaaretuje elektromagnetickou cívkou pohyblivý mechanismus zámku a klika je ve funkci k otevření dveří. Není-li elektrický impuls poslán z tlačítka domácího telefonu nebo jiného kódovacího zařízení do zámku je klika pohyblivá, ale nelze dveře otevřít. Z vnitřní strany se zámek odemyká automaticky pohybem kliky dolů nebo pomocí tlačítka či pomocí čtečky. Zámek se může kdykoliv odemknout klíčem cylindrické vložky, a to z obou stran dveří. Elektrický impuls můžeme ovládat prostřednictvím dalších periferií, např. akustickou nebo visuální signalizací.

ABLOY EL560 55/72/20 P/L - Samozamykací elektromechanický hluboký zámek, pravolevý

Obr. 7: Elektromechanický zámek ABLOY EL560

Elektronická výhybka

je zařízení používané k přepínání dvou nebo více zvonkových panelů. Typickým příkladem použití je obytný dům s předním a zadním vstupem. Elektronická výhybka automaticky vyhodnotí, u kterého zvonkového panelu se nachází návštěva. Podle toho, na kterém zvonkovém panelu bylo zvoněno, zajistí elektronická výhybka otevření správných dveří.

 

Zdroje

Obrázky