Vliv otvorů a technologických netěsností na celkovou účinnosti stínění

Vliv otvorů a technologických netěsností na celkovou účinnost stínění

Kromě zajištění požadované účinnosti stínění musí stínicí kryt splňovat i další technické požadavky nutné pro správný chod celého zařízení:

  • správný tepelný režim

  • technologičnost konstrukce

  • opravitelnost zařízení

  • přístup ke vstupům a výstupům

Všechny tyto funkce nelze zajistit, aniž se naruší kompaktnost, celistvost a homogennost kovové stínicí plochy.

Každý reálný stínicí kryt tedy obsahuje řadu nepravidelností, netěsností a přerušení.

To znamená, že se do značné míry mění skutečná účinnost jeho stínění.

V praxi rozlišujeme tři druhy technických nehomogenit v kovovém stínění.

Základní nehomogenity:

  • otvory, štěrbiny a další otevření stínicí plochy

  • špatně vodivé (vysokoimpedanční) části stínění

  • vnější přívodní kabely a přípojná vedení

Hlavní vliv na výslednou účinnost stínění kovových krytů mají otvory ve stínicí ploše.

Malý kruhový otvor v tenké kovové přepážce, na kterou dopadá rovinná elektromagnetická vlna, se vůči stíněnému prostoru chová jako anténa.

Podle základních výpočtů je pak účinnost stínění tenké kovové přepážky s jedním malým kruhovým otvorem výrazně zhoršena.

Stejný výsledek platí i pro pravoúhlou (obdélníkovou) štěrbinu ve stínicí přepážce.

Zejména dlouhé štěrbiny v kovovém stínění se mohou chovat jako účinné štěrbinové antény.

Mohou intenzivně vyzařovat do vnitřního (chráněného) prostoru stínicího krytu, a tím výrazně snižovat účinnost jeho stínění.

Případy nejlepší a nejhorší orientace podlouhlé štěrbiny v kovové stínicí ploše:

obrazek obrazek

Obr. 1: Štěrbina ve stínicí ploše

Uvedené příklady dokumentují, jak zásadní význam pro kvalitu stínicích krytů mají otvory, štěrbiny a další technologické průchody, které se vytvářejí na kompaktní stínicí ploše.

Kromě úmyslně vytvářených otvorů vznikají však ve všech stínicích krytech i neúmyslné a nechtěné netěsnosti, zejména v místech spojení stínicích ploch kovového krytu.

obrazek

Obr. 2: Netěsnost ve stínění

Proto se používají různé způsoby zlepšení účinnosti stínění, např. překryvem.

obrazek

Obr. 3: Plátování krytu

Je zřejmé, že skutečné hodnoty stínění reálných krytů jsou mnohem nižší než ty teoretické.

Proto se musela vytvořit norma a kategorie pro potřeby elektronických a elektrotechnických přístrojů.

obrazek