Hmyz I

HMYZ I

Podtřída: Křídlatí

Nadřád: Hmyz s proměnou nedokonalou (Hemimetabola)

Skupina zahrnuje řády hmyzu patřící do podtřídy KŘÍDLATÍ, kteří mají vývoj nepřímý s proměnou nedokonalou. Vývojová stádia jsou celkem tři: vajíčko, larva (nymfa), dospělec (imago).

Larva = nymfa (podobná dospělci, většinou stejný typ ústního ústrojí) nebo najáda (jepice, pošvatky, vážky - larvy vzdáleně podobné dospělcům). Larvy postupně dorůstají a s každým svlékáním jsou podobnější dospělému hmyzu (nakonec se vyvinou pohlavní orgány a křídla), imago (= pohlavně dospělý jedinec).

Řád: JEPICE

 • starobylá skupina, známá již z prvohor

 • v ČR žije přes 90 druhů, velikost 1- 6 cm

 • larvy = (najády)

  • žijí ve vodě (vývoj 1-3 roky)

  • dravé nebo se živí řasami

  • mají 3 štěty na zadečku (prostřední může chybět)

  • dýchají tracheálními žábrami (lupínky po stranách zadečku bohatě protkané vzdušnicemi)

  • jsou bioindikátory kvality vody

  • jsou potravou ryb

 • dospělci = imaga

  • dospělci žijí v okolí vod

  • křídla - 2 páry, blanitá, trojúhelníkovitá, zadní pár vždy menší (případně chybí)

  • mají 3 štěty na zadečku

  • zakrnělé ústní ústrojí (ú.ú.)

  • žijí jen krátce (max.2 dny), jen se páří, samičky kladou vajíčka a umírají

Zástupci:

 • jepice obecná

obrazek

Obr. Jepice obecná - stavba těla

Řád: VÁŽKY

 • starobylá skupina (od prvohor)

 • asi 4000 druhů, u nás asi 70 druhů

 • velikost 2 - 13 cm

 • živí se dravě (dospělci i larvy)

 • ú.ú. - kousací, krátká tykadla

 • larvy = najády

  • žijí ve vodě (vývoj 1-5 roků), několikrát se svlékají

  • velmi dravé, vymrštitelný dolní pysk (= maska), lov kořisti

  • dýchají rektálními žábrami (v konečníku), modifikované vnitřní tracheální žábry

 • dospělci

  • dospělci žijí v okolí vod

  • pestře zbarvení, velké složené oči

  • křídla - 2 páry, velké, blanité, téměř stejné, dobří letci

Zástupci:

 • vážka ploská

 • šídlo modré

obrazek

Obr. 2: Vážka - stavba těla

Řád: POŠVATKY

 • vývojem vázány na vodu (dravé nymfy se vyvíjí 3 roky ve stojaté nebo proudící vodě, bioindikátor kvality vod)
 • ú.ú. - kousací
 • u dospělců i larev je zadeček zakončen 2 štěty
 • imaga poletují okolo vody

Zástupci:

 • pošvatka rybářice
 • největší u nás

Řád: ŠVÁBI

 • starobylá skupina (od prvohor)

 • asi 2500 druhů, u nás asi 10 druhů

 • velikost 2mm – 11cm

 • tělo - dorzoventrálně zploštělé (ukryt ve štěrbinách)

 • tykadla - velmi dlouhá, tenká,

 • ú.ú. - kousací (všežravci)

 • křídla:

  •        1. pár - kožovité krytky
  •        2. pár - blanitá, v klidu složená na zadeček
 • nohy - silné, trnité

 • žijí volně v přírodě, v domácnostech, ve skladech, v mlýnech

 • jsou aktivní v noci, škodí i nepřímo - znehodnotí potraviny (vyměšují zapáchající sekret)

Zástupci:

 • šváb obecný

  • černě zbarvený, samičky redukovaná křídla, kosmopolitní

  • velikost 2 - 3 cm

obrazek

Obr. 3: Šváb americký - stavba těla (chybí jedno tykadlo)

 • rus domácí

  • rezavě zbarvený, je menší (10-13mm)

  • obě pohlaví okřídlená

 • šváb americký

  • velký, teplomilný, k nám zavlečen

  • často v potravinových provozech, chová se pro laboratorní účely

Řád: ŠKVOŘI

 • asi 1000 druhů, u nás asi 6 druhů

 • tělo - protáhlé, silně chitinizované

 • zadeček zakončen párem klíšťovitých štětů (pohyblivé)

 • ú.ú. - kousací = všežravci

 • samička klade vajíčka do podzemní komůrky, o která pak pečuje

 • křídla:

   1. pár - zkrácený, kožovité krytky
  •        2.pár - blanitý, vějířovitě složený

Zástupci:

 • škvor obecný - nejběžnější u nás, stinná a vlhčí místa, noční

                                       - neškodný (mýtus, který se traduje, že škvoři lezou lidem do uší a mohou klíšťky na  konci zadečku proštípnout bubínek, je nepravdivý)

Řád: VŠEKAZI neboli TERMITI

 • asi 1200 druhů

 • bývají bez pigmentu a slepí

 • tvoří milionové kolonie, staví si velká termitiště

 • suché oblasti tropů a subtropů

 • ú.ú. - kousací, býložraví, živí se hlavně dřevem

 • celulózu jim pomáhají trávit symbiotické bakterie a brvitky (prvoci - bičíkovci)

 • jsou obávanými škůdci (téměř všeho kromě železa a kamene)

 • sociální hmyz s kastami (tvarová a funkční odlišnost - feromony): pohlavní jedinci (královna a samci), sterilní - bezkřídlí (vojáci, dělníci, nymfy)

Zástupci:

 • všekaz jihoevropský

Řád: KUDLANKY

 • dravý, teplomilný hmyz

 • vyskytuje se na sušších místech, žije jednotlivě

 • hmyz loví pomocí předních nohou = loupeživé

 • tělo - dlouhé, protažená předohruď

 • trojúhelníkovitá hlava, pár složených očí - výborný zrak

 • mohutné kousací ú.ú., 1. pár křídel - krytky

 • manželský kanibalismus - samička často sežere samečka během kopulace (začne od hlavy, kde je blok pro intenzitu kopulace), slouží jako zdroj bílkovin pro vývoj vajíček

Zástupci:

 • kudlanka nábožná

  • v souvislosti s globálním oteplování se tento náš jediný druh postupně rozšířil z jižní Evropy až na sever Moravy
  • obývá suché prosluněné stráně, chráněná
  • loupeživé nohy jsou v klidu při číhání na kořit v poloze, jako při modlení
  • při útoku fungují nohy jako zavírací kudla (odtud název) a kořist je sevřena mezi ozubenou holeň a chodidlo

Řád: STRAŠILKY

 • asi 2000 druhů

 • teplomilný, býložravý hmyz, u nás se nevyskytuje

 • tvarem a zbarvením napodobují větvičky nebo listy

 • častá je partenogeneze

Zástupci:

 • pakobylka indická

  • druhotně bezkřídlí, chované v insektáriích

  • vypadá jako větvička

 • lupenitka zelená

  • napodobuje list (tvarem i barvou – mimikry)
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Jepice - stavba těla [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/16_099.jpg

Obr. 2: Vážka - stavba těla [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/16_153.jpg

Obr. 3: Šváb americký - stavba těla. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/16_250.jpg

Obr. 4: Kudlanka - kopulace. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http:„Mantis religiosa couple“ od I, Zwentibold. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantis_religiosa_couple.JPG#mediaviewer/File:Mantis_religiosa_couple.JPG

Obr. 5: Kopulace vážek [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: „Coenagrion puella Paarung“ od Holger Gröschl – http://www.naturspektrum.de/ns1.htm. Licencováno pod CC BY-SA 2.0 de via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coenagrion_puella_Paarung.jpg#mediaviewer/File:Coenagrion_puella_Paarung.jpg
Obr. 6: Strašilka. [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http: http://media.novinky.cz/133/211339-top_foto1-n4gxp.jpg

 

Víte, že ...

Vážky

jsou výborní letci, loví za letu („lapací koš“ = dopředu namířené nohy) a za letu i kopulují (páří se).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Coenagrion_puella_Paarung.jpg/218px-Coenagrion_puella_Paarung.jpg

Obr. 5: Kopulace vážek

Kontrolní otázka

1. Výbornými letci jsou:

a/ jepice

b/ vážky

c/ švábi

2. Manželský kanibalismus je typický pro:

a) termity

b) šváby

c) kudlanky

3. Větvičku svým tělem napodobuje:

a) pakobylka

b) jepice

c) škvor

Doplňující učivo

Manželský kanibalismus

U kudlanek se vyskytuje manželský kanibalismus. Pokud je sameček někdy při páření požírán jako zdroj bílkovin pro vývoj vajíček a je mu sežrána hlava, může se vyprostit a kruhovými pohyby se může dostat nejen  z dosahu kusadel samičky, ale až na její zadeček. A když se kopulační orgány spojí, může bezhlavý jedinec vykonávat kopulační pohyby intenzivněji, neboť kopulační centrum  břišního ganglia již není pod tlumivým vlivem mozkového ganglia.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Mantis_religiosa_couple.JPG

Obr.4: Kopulující pár kudlanek.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kudlanka_n%C3%A1bo%C5%BEn%C3%A1

Zajímavost

http://media.novinky.cz/133/211339-top_foto1-n4gxp.jpg

Obr. 6: Strašilka.

Strašilky je řád hmyzu dosahující větších rozměrů. Obývají tropy a subtropy, u nás se nevyskytují. Jeden druh je svou délkou (včetně nohou) přes 50 cm vůbec největším zástupcem hmyzu. Typický pro strašilky je tzv. mimetismus (napodobují větvičky, listy keřů a stromů).

http://21stoleti.cz/blog/2012/02/22/10-obru-s-clankovanym-telem/

Otestuj se
 1. Zakroužkuj bezkřídlý hmyz
  a) kobylka 
  b) rybenka
  c) škvor
 2. Velké složené oči mají dravé
  a) vážky
  b) vši
  c) mšice
 3. Loupeživé nohy má
  a) saranče
  b) pakobylka
  c) kudlanka
 4. Svým tělem napodobuje větvičku
  a) lupenitka
  b) pakobylka
  c) ruměnice
 5. Manželský kanibalismus (samička sežere samečka) je typický pro
  a) kobylku
  b) kudlanku
  c) pakobylku
 6. Mezi parazity nepatří
  a) škvor
  b) veš
  c) štěnice
 7. Rozmnožování z neoplozených vajíček (partenogeneze) je typická pro
  a) kudlanky
  b) strašilky
  c) ploštice