Soustružení

Soustružení

Soustružení je třískové obrábění řeznými nástroji, při němž se většinou pomocí jednobřitých nástrojů pohybujících se rovnoběžně s osou rotace zhotovují rotační plochy. Soustružíme vnější i vnitřní, plochy rovinné i různě zakřivené.

Na soustruhu lze rovněž vrtat, či řezat závity, vyvrtávat, kopírovat tvary podle šablony, za určitých podmínek lze frézovat i brousit. Řezný nástroj je ve většině případů pevný, zatím co obrobek rotuje. Obrobek je nejčastěji tvořen tyčovým materiálem, výkovkem, či odlitkem.

Všestranná použitelnost a přesnost způsobily, že soustružení je velice rozšířený typ obrábění. Celé obrábění probíhá kontrolovaně, přitom dodržujeme vysoké požadavky na přesnost všech rozměrů.

Druhy soustružení

 • Soustružením válcových ploch – vytváříme kruhové a válcové plochy

  • Podélné soustružení válcových ploch – posuv jde rovnoběžně s osou otáčení obrobku

  • Příčné soustružení válcových ploch – posuv jde kolmo na osu otáčení obrobku

 • Čelním soustružením – vytváříme plochu kolmo ležící k ose otáčení

  • Příčné čelní soustružení – posuv jde kolmo k ose otáčení, např. při vytváření zápichu.

  • Podélné čelní soustružení – posuv je rovnoběžně s osou, např. příčné vypichování a zapichování, či oddělení výrobku

 • Soustružením kuželových ploch – vytváříme kužel, či komolý kužel na obrobku

  • Vyosením koníku – při menším úhlu kužele

  • Natočením příčných saní i s nožovou hlavou – při větším úhlu kužele

 • Soustružením šroubových ploch – soustružíme profilovým nožem, při němž nám posuv nože na otáčku udává stoupání šroubovice.

  • Soustružení závitů – provádíme závitovým nožem

  • Řezání závitů – při tomto soustružení použijeme závitové očko, nebo závitovou čelist

 • Tvarové soustružení – je soustružení, při kterém vytváříme výsledný tvar obrobku ručním posuvem, nebo za pomocí šablony, či programem CNC

 • Rýhování a vroubkování – je vtlačování vzoru na povrch obrobku za pomocí rýhovacího a vroubkovacího kolečka

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.
 • FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů 2: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 280 s. ISBN 80-902-1101-1.
 • JANYŠ, Bohumil, Karel RAFTL, Antonín VÁCLAVOVIČ a Vladimír BÍZA. Soustružník: Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ. Praha: SNTL, 1969.
 • Technický naučný slovník I. díl A -D. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1981.
 • Technický naučný slovník II. díl E -I. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982.
 • Technický naučný slovník III. díl J -L. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1982.
 • Technický naučný slovník IV. díl M -O. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1983.
 • Technický naučný slovník V. díl P - R. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1983
 • Technický naučný slovník VI. díl Ř -T. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1985.
 • Technický naučný slovník VII. díl U -Ž. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., 1986.

Obrázky

 • Obr. 1:  Druhy soustružení. FRISCHHERZ, Adolf a Herbert PIEGLER. Technologie zpracování kovů 2: odborné znalosti. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 280 s. ISBN 80-902-1101-1.
Přílohy
Historie soustruhů.pdf Stáhnout
Historie

Vhodné pro žáky ZŠ.

Historie soustružení

V příloze této kapitoly najdete soubor, který popisuje vývoj a historii soustružení a soustruhů. Autorem textu je Ing. Josef Gruber a naleznete je zde.

Obrázek

Obr. 1: Druhy soustružení