Leštění

Leštění

    Leštění je dokončovací operace obrábění, kterou zlepšujeme vzhled obrobeného povrchu. Tímto způsobem odstraňujeme různé povrchové nečistoty, například oxidy kovů nebo oduhličené vrstvy. Přitom jen do určité míry dochází k úběru materiálu a tím ke snižování drsnosti povrchu. Tento úběr probíhá rovnoměrně ve všech směrech, a proto zaoblení hran a přechodů je rovné hloubce odebrané vrstvy. Nezlepšuje se  rozměrová ani geometrická přesnost výrobku, ale dosáhneme jeho povrchové čistoty, hladkosti a lesku.

 

     Leštění používáme pro následující povrchové úpravy:  chromování, niklování, popřípadě chemickou ochranu povrchu a nátěry.   Princip metody: textilní nebo plstěný kotouč se otáčí obvodovou rychlostí 5 m.s-1 až 30 m.s-1. Při větší drsnosti a nečistotách povrchu se na povrch kotouče nalepují zrna brusiva nejmenší zrnitosti. Používá se zpravidla umělý korund. U jemného leštění se nanáší na plstěný kotouč leštící pasta. Dalšími nástroji mohou být diamantový pás, leštící tělísko nebo kartáč.

 

     Leštění můžeme rozdělit na:

 •  mechanické - materiál je odebírán mechanickým působením zrn brousících materiálů
 •  chemické - k úběru materiálu dochází chemickým působením vhodného roztoku na povrch obrobku
 •  elektrochemické - úběr materiálu se děje elektrochemickým rozpouštěním vrcholků nerovností povrchu

 

     Dosahované parametry leštěním:

 • přesnost rozměrů 0,01 mm až 0,05 mm
 • drsnost povrchu Ra = 0,1 µm až 0,4 µm

       

      Druhy leštících kotoučů:                       

 

    

          Obr. 1: Kotouč skládaný                              

     

           Obr. 2: Kotouč standardní

      

          Obr. 3: Kotouč sisálový

        

         Obr. 4: Kotouč "beránek"

          Obr. 5: Kotouč řasený

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte leštěním součástí?
 2. Jak leštění rozdělujeme?
 3. Jaké jsou dosahované parametry při leštění?

Otázky pro SŠ

 1. Vysvětlete souvislost mezi dosahovaným leskem a jakostí povrchu.
 2. Napište chemickou značku pro označení umělého korundu.
 3. Co rozumíte povrchovou úpravou, proč se provádí?
Zapamatuj si

Nezlepšuje se  rozměrová ani geometrická přesnost výrobku, ale dosáhneme jeho povrchové čistoty, hladkosti a lesku.