Druhy dokončovacích operací

     V technické praxi není jednoduché zvolit vhodnou dokončovací operaci, pokud konstruktér netrvá na určitém konkrétním druhu. Zpravidla by této volbě mělo předcházet jednání mezi konstrukcí a technologií, která danou technickou dokumentaci po stránce výroby projedná a schválí. Každá z níže uvedených operací je vhodná k něčemu jinému a má rozdílný význam a smysl. Obecně platí zásada, že čím vyšší výrobní přesnosti, tím bude výroba dražší a výrobek těžko prodejný.

 

    Rozlišujeme tyto druhy dokončovacích operací:  

 •   jemné soustružení
 •   jemné frézování
 •   honování
 •   lapování
 •   superfinišování
 •   leštění
 •   omílání
 •   otryskávání
 •   válečkování
 •   kuličkování (brokování)
 •   protlačování (kalibrování)
 •   zaškrabávání
 •   rýhování
 •   vroubkování
 •   ševingování
Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Nekonvenční technologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod : FRAGMENT, 1998. ISBN 80-7200-296-1. 

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3