Rýhování

Rýhování

     Při rýhování se na povrchu obrobku vytvářejí podélné rýhy ve směru jeho osy. Rýhují se zpravidla pouze krátké válcové plochy, například části hřídelů pro vytvoření tlakových spojů. Rýhování provádíme na soustruhu pomocí rýhovačů. Při velkém počtu kusů (sériová výroba) můžeme rýhování provést pomocí rýhovacích kotoučů na válcovacím stroji. Po rýhování se původní průměr zvětší o několik desetin milimetru.

 

     Postup při rýhování:

 • rýhovací kolečko se nastavuje tak, aby osa kolečka byla v ose soustružení
 • rýhování provádíme při příčném posuvu rýhovače, až se vytvoří rýhy plného profilu

     Břity rýhovacího kolečka se postupně zamačkávají do povrchu obrobku, až se vytvoří rýhy.

 

     Rýhovače mají pouze jedno kalené rýhovací kolečko, které je otočně uloženo na čepu držáku. Na obvodu má vyfrézovány přímé břity.

 

     Jakost zdrsňované plochy závisí na správném ustavení a upnutí rýhovače. Tření mezi rýhovacími kolečky  a povrchem obrobku se zmenší vydatným chlazením a mazáním.

 

Obr. 1:  Rýhovač 

 

Obr. 2:  Nastavení rýhovače

 

Obr. 3:  Kreslení rýhování na výrobních výkresech

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav  a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1 - 3: JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte rýhováním součástí?
 2. Jaký je postup při rýhování?
 3. Vyjmenujte hlavní části rýhovače.

Otázky pro SŠ

 1. Vysvětlete princip provedení rýh na válcovacím stroji.
 2. Jak se rýhovače nastavují při výrobě?
 3. Co rozumíte pod pojmem tlakový spoj?
Zapamatuj si

 Při rýhování se na povrchu obrobku vytvářejí podélné rýhy ve směru jeho osy.