Mechanismy

Anotace oblasti

Uvedené učivo pojednává o základních strojních mechanismech, které se vyskytují prakticky ve všech strojích a strojních zařízeních, se kterými přicházejí kvalifikovaní pracovníci do styku, které montují, obsluhují, udržují nebo opravují a které tvoří základní stavební celky výrobních prostředků. Každý stroj, a to i ten nejsložitější, je sestaven ze základních strojních součástí a mechanismů, které jsou mezi sebou vhodně spojeny a mohou tak plnit předem stanovenou funkci.

Účelem je předat žákům základní vědomosti o mechanismech, nutné k pochopení podstaty funkce všech strojů a strojních zařízení.

Obr. 1: Klikový mechanismus se setrvačníkem

 

 

Obr. 2: Řez převodovkou DSG

Zdroje

Obrázky

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 3: Mechanismus systému Valvetronic

Obrázek

Obr. 4: Hodinový strojek Kalibr ML 128