Požadavky na spalinovou cestu

Požadavky na spalinovou cestu

Komínová vložka kovová

Materiálem pro výrobu kovové komínové vložky je korozivzdorná ocel.

Pro pevná paliva je to slitina, která musí odolávat především vysoké teplotě spalin a vyhoření sazí. Plech mívá tloušťku 0,8 až 1 mm.

Pro plynná paliva je to slitina, která musí odolávat především vlhkosti a chemickým účinkům kondenzátu. Plech mívá tloušťku 0,4 až 0,6 mm. Komponenty pro montáž kovové vložky jsou provedeny buďto jako pevné roury v délce 1m, resp. kratší.

Druhou variantou je flexibilní (ohebná) roura, používaná zejména pro odvod spalin ze spotřebiče plynných paliv. Její výhodou dlouhá délka průduchu bez spojů. Vyrábějí se v kusech s délkou až 15 m.

obrazek

Obr. 1: Nerezový komín

U obou variant se používají speciální komponenty pro vytvoření:

 • vybíracího/dolního kontrolního otvoru,

 • připojovací tvarovky se sopouchem pro připojení spotřebiče,

 • vymetacího/ horního kontrolního otvoru,

 • kondenzátní jímky, stříšky nad ústím průduchu, protidešťového a větracího límce atd.

Varianty systémových kovových komínů se vyrábějí jako celokovové (kovová vložka i plášť, např. JEREMIAS, SCHIEDEL, ROKA, CAMINUS), nebo kombinované (kovová vložka a zděný, keramický plášť, např. CIKO)

Odolnost materiálu proti účinkům spalin a vlivu povětrnostních podmínek:

 • proti tepelným rázům a provozní teplotě,

 • proti vyhoření sazí,

 • proti vlhkosti,

 • proti agresivnímu působení chemických sloučenin ve spalinách,

 • proti mrazu, dešti, větru a slunečnímu záření.

Schopnost zajistit plný výkon a bezpečný provoz spotřebiče paliv:

Vhodnými parametry komína vytvořit podmínky:

 • pro potřebný komínový tah,

 • pro zajištění stálého přívodu potřebného množství vzduchu k hoření,

 • pro zajištění řádného odvodu a rozptylu spalin.

Schopnost zajistit ochranu zdraví uživatele spalinové cesty:

 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalé spalování paliva, bez tvorby jedovatého oxidu uhelnatého,

 • řádným technickým stavem a funkcí komína zajistit dokonalý odvod spalin a jejich rozptyl do ovzduší.

 

obrazek

Obr. 2: Části nerezového komína

obrazek

Obr. 3: Nerezový komín

 

 

Zdroje

Obrázky:

Úkol

Vyhledej na internetu nebo v odborných publikacích, z jakých materiálů se vyrábí plech pro kovovou komínovou vložku.

Úkol

Napiš výhody a nevýhody kovové komínové vložky a vypiš, pro jaký druh spotřebičů se využívá.