Pájedla

Pájedla

Pájedla pro klempířské práce se používají převážně elektrická a propanbutanová.

Pájecí plochy – hrot má zpravidla vysokou teplotu a hrozí tedy primárně nebezpečí úrazu popálením.

Zásady BOZP při práci s jednotlivými druhy pájedel:

Elektrická pájedla

  • Obsluha nemá dovoleno manipulovat s elektrickými přívody mimo zapojení a vypojení do elektrické rozvodné sítě.
  • Jakákoli jiná manipulace s elektrickými přívodními kabely je povolena pouze pracovníkům k tomu oprávněným.
  • Obsluha pracující s elektrickým pájedlem může pouze manipulovat s pájecím hrotem. Musí jej udržovat v čistotě, aby byla dodržena technologie pájení. Případně hrot (kladívko) vyměňuje za nový.

 

Propan-butanové pájedla

  • Směs propan-butanu (dále PB) – je zkapalněný topný plyn, skládající se z nenasycených a nasycených uhlovodíků, snadno těkající, specifického zápachu. Není jedovatý, je nedýchatelný. Je téměř 2 x těžší než vzduch. Je dodáván v kapalném stavu v ocelových tlakových lahvích nebo sudech.

  • Zdrojem PB pro pájení jsou ocelové tlakové lahve různých velikostí (obsahu zkapalněného PB) s atmosférickým vypařováním. Nad hladinou zkapalněného plynu je plynný polštář, jehož přetlak se mění podle teploty a poměru složení propanu a butanu.

  • Klempířské pájedlo na PB je vybaveno třemi kusy měděné sekyrovité hlavice (kladívko) o hmotnosti 200 g. Spotřeba je 115 g PB za hodinu. Pájedlo je lehce zapalovatelné a na větru neuhasínající. Součástí balení od výrobce je návod k obsluze, který řeší základní pravidla BOZ při práci s ní.

  • Obsluha nesmí provádět opravy zařízení PB ani lahví s PB, je zakázáno vypouštění obsahu lahví do ovzduší.

  • Těsnost hadic musí být kontrolována po každé výměně lahve, hadic a těsnění.
Zdroje

 

Obrázek

Obr. 1: Ukázka elektrického pájedla

Obrázek

Obr. 2: Náhradní výměnná kladívka k elektrickému pájedlu

Obrázek

Obr. 3: Plynová pájecí souprava