Funkce a základní části komínů

Funkce a základní části komínů

Funkce komínu

Komín je svislá konstrukce, která odvádí plynné spaliny z objektu ven do volného ovzduší.

Názvosloví a základní části komínů

Spalinová cesta je souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popřípadě komínovým nástavcem.

Průduch je dutina v konstrukci komína, kouřovodu a komínové vložky určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Spaliny jsou látky vznikající při hoření paliva.

Kouřovod je konstrukční díl (nebo díly) určený pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem. Samostatným kouřovodem se připojuje pouze jeden spotřebič na spalinovou cestu. Do společného kouřovodu může být připojeno více spotřebičů. Svislý kouřovod s funkcí komína osazený na spalinovém hrdle je určený k odvodu spalin do volného ovzduší.

Komín je jednovrstvá nebo vícevrstvá, zpravidla svislá konstrukce, s jedním nebo více průduchy. Její část od sopouchu po ústí komína je určena pro odvod spalin a část od sopouchu po půdici slouží pro jímání kondenzátu nebo tuhých částí spalin.

Komínový plášť je vnější část konstrukce komína s nosnou funkcí, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním.

Jednovrstvý komín je komín, jehož konstrukci tvoří plášť, komínový blok nebo komínová vložka.

Vícevrstvý komín je komín, jehož konstrukce se skládá z komínového pláště, komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy (tepelně izolační).

Komínová vložka je konstrukční prvek komína složený ze stavebních dílů, jehož vnitřní povrch přichází do styku se zplodinami.

Půdice je nejnižší místo průduchu nebo společného sběrače v komíně nebo otvoru (vybírací, vymetací, sopouch) v komínovém plášti a komínové vložce.

Sopouch je otvor v komínovém plášti a komínové vložce, sloužící k propojení průduchu kouřovodu s průduchem komínu.

Vybírací otvor je otvor v komínovém plášti, popřípadě i komínové vložce, sloužící k vybírání tuhých částí zplodin z půdice komínového průduchu spotřebičů na tuhá a kapalná paliva.

Vymetací otvor je otvor v komínovém plášti a komínové vložce sloužící k vymetání, čistění a kontrole komínového průduchu spotřebičů na tuhá a kapalná paliva z půdního prostoru nebo ze střechy.

Kondenzační jímka je vodotěsný prostor v půdici komínového průduchu, určený pro jímání kondenzátu ze spalin.

Účinná výška průduchu komínu je svislá vzdálenost od osy sopouchu po ústí průduchu komínu.

Neúčinná výška průduchu komínu je svislá vzdálenost od osy sopouchu k půdici průduchu nebo kondenzační jímky.

Komínová hlava je horní ukončující část konstrukce komína (ukončena krycí deskou odolávající vlivu povětrnosti a změnám teplot).

 

obrazek

Obr. 1: Základní části jednotlivých částí komínů

1 – komínový plášť, 2 – komínový průduch, 3 – sopouch, 4 – vybírací otvor, 5 – vymetací otvor, 6 – komínová hlava, 7 – komínový nástavec, 8 – uhýbání průduchu, 9 – komínová přepážka, 10 – komínový jazyk, 11 – výsuvná uzávěrka, 12 – pomocný čistící otvor, 13 – půdnice

 

obrazek

Obr. 2: Účinná a neúčinná výška komínového průduchu

 L – účinná výška komínového průduchu, L1 – neúčinná výška komínového průduchu​

Zdroje
  • TIBITANZL, Otomar, František KODL a František KODL. Stavební technologie I: pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník. Vyd. 5., upr., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 1997, 134 s. ISBN 80-859-2034-4.
  • TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. Základní části jednotlivých částí komínů. TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
  • Obr. 2: Autor neznámý. ​Účinná a neúčinná výška komínového průduchu. TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
  • Obr. 3: Autor neznámý. Komín [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.nazeleno.cz/stavba/kominy/nove-kominy-absolut-final-maji-radu-vyhod.aspx.
Procvič si

Kontrolní otázky k učivu

  1. Jaká je funkce komínu?
  2. Jmenujte jednotlivé části komínu.
  3. Jaký je rozdíl mezi jednovrstvým a vícevrstvým komínem?
  4. Co znamená účinná a neúčinná výška komínu?

Určeno žákům ZŠ

Jmenujte jeden druh paliva, kterým můžeme vytápět.

Obrázek

Obr. 3: Komín