Opravy schodišť

Opravy schodišť

Schodiště je druh nosné konstrukce, které slouží k překonávání výškových rozdílů mezi vodorovnými podlažími a tedy  úrovněmi v objektech. Tyto konstrukce jsou stále zatěžovány provozem a tím dochází k jejich opotřebení nebo dokonce k poškození v takové míře, že je potřeba provést opravu a závady bránící bezpečnému a normálnímu provozu odstranit.

 Nejběžnější poruchy jsou způsobené:

 • Prošlapáním stupňů,

 

Obr. 1: Oprava dřevěných stupnů

 • Ulomením hrany stupně,
 • Klesáním schodišťových zdí,
 • Různé praskliny a pukliny schodišťových stupňů.

Obr. 2: Renovace dřevěných stupňů

Opravy schodišťových stupňů provádíme jako:

 • Opravy nášlapných vrstev stupňů,
 • Výměnu jednotlivých stupňů.

Opravy nášlapných vrstev schodišťových stupňů  jsou velice náročné na způsoby a pracovní postupy provádění.

Provádí  se :

 • Opravy schodišťových stupňů z litého terasa,

Obr. 3: Oprava teracového stupně

Zde se musí poškozené místo vysekat, vybrousit nebo vyfrézovat. Dále se vysaje odmastí  a napenetruje. Takto připravený otvor naplníme novou kvalitní teracovou směsí z cementu a patřičného kameniva. Musí být navýšená nad rovinu stupně cca 2 mm. Po dokonalém vytvrdnutí povrch zabrousíme a zarovnáme.

Pro náročnost oprav tímto způsobem se více přistupuje k opravám, obkládáním schodišťových stupňů.

 • Obložení schodišťových stupňů deskami /kamennými, keramickými dlaždicemi se zvýšenou tvrdostí.

 

Obr. 4: Oprava schodů - systém ROKO

 

Obr. 5: Oprava dřevěných schodů

Výměna jednotlivých stupňů se provádí následovně.

Zjistíme, jak jsou schodišťové stupně uloženy do obvodových zdí, zdali jsou podporované oboustranně nebo jednostranně poté:

 • Zajistíme ostatní stupně ve schodišťovém rameni rozepřením,
 • Podvlečeme schodišťový stupeň profily L,
 • Ubouráme zhlaví schodišťového stupně,
 • Stupeň vyměníme a opět zhlaví upravíme.

 

Obr. 6: Oprava schodišťového stupně

Rekonstrukce celých schodišť se provádí tam, kde je evidentní již nevyhovující stav schodiště. Konstrukce schodišť se provádí monolitická prefabrikovaná, ocelová nebo dřevěná.

Obr. 7: Popis schodiště

 

Obr. 8: Páteřní schodiště

Obr. 9: Renovace schodiště

 

Obr. 10: Vřetenové schodiště

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles, Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Přestavby budov učebnice pro odborná učiliště obor vzdělávání Zednické práce. Praha: PARTA,s.r.o., 2006. ISBN 80-7320-018-X.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Oprava dřevěných stupnů. Oprava schodišťových stupňů. IReceptář.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/interier-a-vybaveni/schody-a-schodiste-material-opravy-normy-zabradli/
 • Obr. 2: Renovace dřevěných stupňů. Renovace schodiště. Pallo.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.pallo.cz/pdf/img_0151.jpg
 • Obr. 3: Oprava teracového stupně. Oprava schodišťových stupňů. IReceptář.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/interier-a-vybaveni/schody-a-schodiste-material-opravy-normy-zabradli/
 • Obr. 4: Oprava schodů - systém ROKO. Praktické použití sanačního systému ROKO. ROKO jistota profesionálů [online]. © 2010 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.rokospol.cz/cs/stranka/sanace-betonu-a-zelezobetonu
 • Obr. 5: Oprava dřevěných schodů. Oprava dřevěných schodů. Tesařství Sláma a Vaněk [online]. © 2014 - [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://tesarstvi-slama-vanek.cz/oprava-schodu-hostivar/oprava-drevenych-schodu-6/
 • Obr. 6: Oprava schodišťového stupně. Přestavby budov učebnice pro odborná učiliště obor vzdělávání Zednické práce. Praha: PARTA,s.r.o., 2006. ISBN 80-7320-018-X.
 • Obr. 7: Popis schodiště. Popis schodiště. Goldbergerschody [online]. © 2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.goldberger.cz/popis-schodiste/
 • Obr. 8: Páteřní schodiště. Páteřní betonové schodiště s dřevěnými stupni. Novinky.cz [online]. Copyright © 2003–2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/243336-venkovni-schody-ovlivnuji-prvni-dojem-z-domu-ci-zahrady.html
 • Obr. 9: Renovace schodiště. Renovace schodiště. Podlahy - EU [online]. © 2009 - 2011 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.podlahy-eu.cz/renovace-schodu.html
 • Obr. 10: Vřetenové schodiště. Vřetenové schodiště. Novinky.cz [online]. Copyright © 2003–2014 [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/243336-venkovni-schody-ovlivnuji-prvni-dojem-z-domu-ci-zahrady.html