Alkeny

Alkeny

Alkeny představují skupinu uhlovodíků obsahujících jednu dvojnou vazbu v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nenasycených uhlovodíků.

První část kapitoly je věnována problematice názvosloví a fyzikálním vlastnostem alkenů.

Další části se zabývají reaktivitou alkenů, které podléhají mnohem širšímu spektru reakcí než předcházející alkany. Do textu jsou proto zařazena reakční schémata pro snazší porozumění.

Zbývající část kapitoly je věnována problematice přípravy alkenů a nejdůležitějším zástupcům alkenů.