Přehled nejdůležitějších alkenů

Přehled nejdůležitějších alkenů

Ethen

Ethen je bezbarvý plyn sladké chuti, který se vzduchem tvoří výbušnou směs. V přírodě je fytohormonem, který urychluje zrání ovoce.

Získává se hlavně při krakování ropy, pyrolýzou zemního plynu apod. Vyrábí se z něj ethanol, acetaldehyd, ethylenoxid, glykol, vinylchlorid, ethylchlorid, 1,2-dichlorethan, ethylbenzen atd.

Asi polovina jeho produkce se spotřebuje k výrobě polyethylenu polymerací:

obrazek

V Česku polyethylen vyrábí firma Unipetrol RPA pod obchodním označením Liten.

Polyethylen je termoplastický materiál používaný pro výrobu vstřikovaných výrobků, jako jsou přepravky, víčka na lahve, potřeby pro domácnost, hračky, popelnice. Další aplikací je výroba vyfukovaných výrobků (kontejnery, kanystry, nádrže, kbelíky, lahve, sudy), dále výroba fólií (fólie pro balení potravin, odnosné tašky, obaly průmyslového zboží i jako náhrada papíru), výroba trubek (zejména tlakové rozvody vody, vícevrstvé trubky pro vytápění, chráničky kabelů) a v neposlední řadě výroba desek (skládkové fólie, desky pro svařování nádob, izolační desky).

Dalším českým polyethylenem, používaným zejména jako obalový materiál, je Mikroten, což je fólie z vysokohustotního polyethylenu, známá především pod zkratkou HDPE (případně PE-HD).

Schéma reaktivity a využití:

 

obrazek

Propen

Propen je bezbarvý hořlavý plyn. Průmyslově se vyrábí krakováním různých frakcí ropy nebo pyrolýzou (tepelným rozkladem za nepřístupu vzduchu) propanu a butanu.

Propen je důležitou surovinou chemického průmyslu. Vyrábí se z něho např. glycerolakrylaldehyd, propylenoxidepoxidové pryskyřice nebo kumen.

Polymerací propenu se vyrábí polypropylen:

obrazek

Polypropylen má podobné použití jako polyethylen - obaly potravin, skladovací boxy, kufry pro nářadí, kelímky, hmoždinky, hračky, obalové fólie pro balení potravin, vlákna (provazy, lana), netkané textilie (dětské plenky, hygienické potřeby, jednorázové oděvy).

Vyrábí se v Litvínově (Unipetrol RPA) pod obchodním názvem Mosten.

Schéma reaktivity a využití:

obrazek

Zdroje
  • FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie. Olomouc: Rubico, 2002, ISBN 80-7346-017-3.
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, ISBN 80-7182-141-1.
  • JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA. Organická chemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1998, ISBN 80-902155-6-4/9802.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • PACÁK, Josef. Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997, ISBN 80-7184-261-3.
  • SVOBODA, Jiří a kol. Organická chemie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, ISBN 80-7080-561-7.

 

Obrázky

 

Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Mgr. Michal Bezděk.

Přílohy
Uhlovodiky - ethen.pdf Stáhnout
Čti také

Unipetrol RPA

Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost dodává na trh především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylén, polypropylén).

Obr. 1: Logo Unipetrol

Laboratorní cvičení

Příprava ethenu z ethanolu a ověření jeho vlastností - viz přílohy

 

video

Čti také

Druhy polyethylenu

LDPE (nízkohustotní polyetylen)

LDPE je nejstarší typ polyethylenu. Má vysoce rozvětvenou strukturu, proto je pevný, ohebný a měkký. V dnešní době se nejvíce používá pro výrobu nákupních tašek, obalových materiálů, jako jsou lahve na čisticí prostředky, šampóny, aviváže, nebo netkaných textilií na jedno použití.

 

HDPE (vysokohustotní polyetylen)

HDPE je druh polyethylenu s největší pevností a nejmenší pružností. Proto se používá na výrobu těsnících lišt, vodovodního potrubí, rozvodů plynu, na kontejnery pro organický odpad a pro celou řadu každodenních domácích potřeb, jako jsou kolíčky na prádlo, kartáče, uzávěry lahví, lahve, nádoby na mléko apod. I přesto, že je HDPE dost těžký, může být použit pro výrobu velmi tenkých plastových fólií používaných pro balení potravin.

 

UHMWPE (PE s ultravysokou molekulovou hmotností)

Tento polymer má extrémně dlouhé polymerní řetezce s vysokou molekulovou hmotností. Vysoká molekulová hmotnost řetězců a jejich nízké rozvětvení umožňuje velmi dobré ukládání řetězců do krystalických struktur. Výsledkem je velmi pevný a houževnatý materiál, který našel uplatnění při výrobě totálních endoprotéz, neboť má vysokou abrazivzdornost (15x větší než běžná uhlíková ocel) a snáší vysoké zatížení. Navzdory tomu tento materiál bývá nejčastější příčinou selhávání náhrad. Dochází totiž ke ztenčování vrstvy polymeru a otěrové částice se uvolňují do organismu, kde způsobují zánětlivé reakce. Pro zlepšení vlastností UHMWPE se provádí záměrné zesíťování polymeru pomocí ionizujícího záření a následnou tepelnou úpravou se odstraňují zbytkové radikály, které by zapříčinily postupnou degradaci.

Obrázek

Obr. 2: Polyethylenové kuličky - Liten

Obrázek

Obr. 3: Polyethylenové produkty

Obrázek

Obr. 4: Polypropylenové kuličky - Mosten

Obrázek

Obr. 5: Polypropylenové produkty