Význam mutací

Význam mutací

Většina mutací je ztrátových, své nositele poškozuje, přináší smrt. Část mutací je v daném prostředí bez významu. Některé mutace však měly význam při vývoji organismů, byly výhodné pro nositele v daném prostředí. U některých jedinců mohl vzniknout znak, který ho zvýhodnil oproti ostatním (přežil ve zhoršených podmínkách, poskytoval kvalitnější potomstvo). Z pohledu evoluce jsou mutace velmi užitečné. Dříve byly dokonce považovány za hybnou sílu evoluce, dnes jim tak obrovský význam přiznáván není. Mutace mohou být z evolučního hlediska nevýhodné, neutrální nebo výhodné.

Obr.1: Význam mutací v evoluci

Z hlediska klinické genetiky, jsou to právě mutace, které způsobují genetické choroby, vývojové vady nebo nádorové bujení. Ovšem vzhledem k tomu, že jen malá část lidského genomu (asi 1,5 %) skutečně kóduje proteiny, dochází k většině mutací v nekódujících oblastech. Závažnější projev mají mutace v kódujících oblastech.

Zdroje