Přesnost měření

(vhodné i pro ZŠ)

Při měření je nutné si uvědomit, že výsledky měření nejsou nikdy absolutně přesné. Žádným měřicím přístrojem nemůžeme zjistit skutečnou hodnotu měřené veličiny. V praxi se snažíme kromě naměřené hodnoty zjistit rozmezí, ve kterém se může skutečná hodnota pohybovat. Podle požadavků na přesnost měření volíme způsob měření, metodu měření a kvalitu měřicích přístrojů.

Žádný měřicí přístroj (MP) neměří absolutně přesně!

Vlivy na přesnost MP:

  • Konstrukce MP - výrobce

  • Stárnutí - nutná periodická kontrola

  • Pracovní vztažné podmínky uvedené výrobcem

  • (teplota – např. +15 ˚C ÷ 40 ˚C ; rušivé magnetické pole; materiál krytu (Fe nebo plast); kmitočet; otřesy ..)

  • Je nutné tyto vztažné podmínky dodržovat, jinak neplatí uvedená třída přesnosti (TP) nebo jinak uvedená přesnost MP

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013