Zdroje rušivých signálů II

Zdroje rušivých signálů II

Zdroji rušivých signálů jsou obvody tyristorových regulací motorů, zářivky, výbojky, průmyslové vysokofrekvenční generátory, elektrické svářečky.

Patří sem rovněž nejrůznější sinusové a tvarové generátory nebo zdroje hodinových signálů, např. v digitální technice se obvody bez generátorů obdélníkového signálu již neobejdou.

Současné procesory pracují s hodinovými impulzy (desítky kHz až stovky MHz). Výjimkou nejsou pracovní kmitočty řádu GHz.

Rušivé signály se šíří galvanicky vedením

obrazek

Obr. 1: Koaxiální kabel

a elektromagnetickými vlnami - zářením.

obrazek

Obr. 2: Anténa

Stálým zdrojem poruch jsou rozhlasové a televizní přijímače a systémy datových přenosů připojených na kabelové rozvody (ovládání systémů el. energie, regulační technika aj).

Rušivé signály se šíří po napájecí síti, propojovacími vodiči a sběrnicemi, které jsou na zdroje rušení navázány přímo galvanicky, nebo kapacitně a induktivně. Vzájemná vazba dlouhých, vedle sebe položených, vodičů nebo těch tvořících smyčky může být velmi těsná.

obrazek

Obr. 3: UTP kabel

Rušivé signály po takových vodičích snadno pronikají právě na místa, kde způsobují chybné údaje a výpadky elektronických systémů.

obrazek

Obr. 4: Přívodní kabel

Mezi zdroje rušení patří i elektromagnetické bouře. Rušení způsobené jednou velkou elektromagnetickou bouří může být registrovano po celém světě.

Nejvíce se projevuje poblíž magnetických pólů Země. V těchto případech se stává, že výpadky způsobené elektromagnetickými bouřemi vyřadí systémy elektráren a napájení pro celé obydlené oblasti, protože dochází k přepětí jisticích systemů.

obrazek

Obr. 5: Magnetické pole Země

Proti elektromagnetickým bouřím neexistují učinné ochranné prostředky, ale jejich předpovědí lze zajistit včasné varování, a tím omezení škod.

V současné době se nejvíce projevuje požadavek ochrany proti elektromagnetickým bouřím v přenosu digitálního a satelitního vysílání a internetového propojení počítačových systémů.

obrazek

Obr. 6: Satelitní přijímač

Je tedy zřejmé, že žádané signály jsou tím výrazně rušeny nebo je jejich příjem zcela znemožněn.

Rovněž je zřejmé, že přenos signálů bude rušen vždy, a proto se musí stanovit jednoznačná pravidla (norma) pro elektronické systémy z hlediska vysílačů a přijímačů.

obrazek

 

Opakování:

  • Elektromagnetická interference – EMI = elektromagnetická energie z elektrického či elektronického zařízení, která působí degradaci vlastností jiného zařízení

  • Elektromagnetická susceptibilita – EMS = odolnost či tolerance vůči přitomné elektromagnetické energii, která ještě neovlivní nepříznivě a nedegraduje vlastnosti zařízení

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Archiv autora
  • Obr. 4: Archiv autora
  • Obr. 5: http://img.ihned.cz/attachment.php/20/18674020/DHEnG4w92lP0vxC7qOiV8hpkTtM5NUe6/magnetic_field_earth__350x210_.jpg
  • Obr. 6: Archiv autora